2. Znanstveni seminar UL Medicinske fakultete 14. 11. ob 15h, velika predavalnica: akad. prof. dr. Robert Zorec

Na UL Medicinski fakulteti nadaljujemo z rednimi mesečnimi znanstvenimi seminarji, kjer bodo predavali vrhunski domači in tuji strokovnjaki. 

Predavatelj akad. prof. dr. Robert Zorec, prejemnik »Priznanja Andreja Otona Župančiča za vrhunsko raziskovalno delo«, ki ga podeljuje Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, je vrhunski strokovnjak s področja (nevro)fiziologije in nevroendokrinologije. Je redni član SAZU (trenutno podpredsednik) in redni član ustanove Academia Europaea v Londonu (trenutno namestnik predsednika za nominacije v sekciji Znanosti o življenju).

Predavanje bo v veliki predavalnici UL MF, Korytkova 2. Vljudno vabljeni!

Poškodbe osrednjega noredrenergičnega jedra v človeških možganih, locus coeruleus (LC), pomembno prispevajo k razvoju nevrodegenerativnih bolezni. Difuzne anatomske projekcije nevronov jedra LC in sproščanje noradrenalina (NA) iz živnčnih končičev stimulira astroglijo, homeostatične celice nevroglije. Te so obogatene z adrenergičnimi receptorji. Ugotovljena je bila neposredna povezava med zmanjšano noradrenergično inervacijo in med kognitivnim upadom pri nevrodegenerativnih boleznih. To napeljuje na hipotezo, da odpornost nevronov jedra LC na nevrodegeneratini propad, zrcali t.i. »nevralno rezervo«, ki določa kognitivni upad. Defecit nvroadrenergične inervacije v možganih bi lahko upočasnili ali celo preprečili s povečanjem aktivnosti še obstoječih nevronov LC, s celičnimi presadki noradrenergičnih nevronov in/ali z uporabo učinkovin, ki delujejo podobno kot deluje NA na astroglijo. Te tri strategije bo predavanje izpostavilo v luči razumevanja, kako astrociti delujejo kot integrator nevronskih mrež pri procesiranju informacij v možganih v normalnih in patoloških stanjih. Predavanje se bo tako tudi osredotočilo na mehanizme komunikacije astrocitov prek znotrajceličnih mešičkov in prek presnovne energetske podpore astrocitov z aerobno glikolizo.

Impairment of the main noradrenergic nucleus of the human brain, the locus coeruleus (LC), represents one of defining factors of neurodegenerative diseases progression. Projections of LC neurons release noradrenaline/norepinephrine (NA), which stimulates astrocytes, homeostatic neuroglial cells enriched with adrenergic receptors. There is a direct correlation between the reduction in noradrenergic innervations and cognitive decline associated with ageing and neurodegenerative diseases. It is, therefore, hypothesized that the resilience of LC neurons to degeneration influences the neural reserve that in turn determines cognitive decline. Deficits in the noradrenergic innervation of the brain might be reversed or restrained by increasing the activity of existing LC neurons, ransplanting noradrenergic neurons, and/or using drugs that mimic the activity of NA on astroglia. Here, these strategies are discussed with the aim to understand how astrocytes integrate neuronal network activity in the brain information processing in health and disease. Hence astroglial vesicle-based communication and energy provision through aerobic glycolysis will be in presented. 

(Zorec et al (2018) FEBS J; Verkhratsky et al. (2016) EMBO J.)

RobertZorec.jpg