2. pedagoška konferenca UL Medicinske fakultete

Temi 2. pedagoške konference UL MF sta novosti na področju medicinskega izobraževanje in razvoja učnih načrtov, in znanja in veščine bodočih diplomantov UL Medicinske fakultete.

V prvem – odprtem delu konference (med 15.00 -16.00) bo predavanje ugledne strokovnjakinje s področja medicinske edukacije prof. dr. Valerie Jean Wass (Keele University, Velika Britanija) o novostih na področju medicinskega izobraževanje in razvoja učnih načrtov.

V drugem, zaprtem delu  konference (med 16.15 – 17.30) bomo z zunanjimi vabljenimi udeleženci  opredelili cilje našega dodiplomskega študija medicine in dentalne.

Po delu v skupinah bo sledila razprava vseh udeležencev o prioritetah (kompetence in znanja, ki jih naj bi jih imeli bodoči diplomanti), ki bodo predstavljene na zaključnem plenarnem delu konference (med 17.30 – 18.00).

Vljudno vabljeni,
prof. dr. Tomaž Marš, prodekan za področje medicine
prof. Janja Jan, prodekanja za področje dentalne medicine
in Komisija za študijske zadeve UL MF

IMG_7065.jpg