26. spominsko srečanje akad. Janeza Milčinskega, 6. december 2018

janez-milcinski-tumb.jpgInštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje RS – Center za izobraževanje v pravosodju organizirata 26. spominsko srečanje akad. Janeza Milčinskega z naslovom »IZVEDENSTVO PO NOVEM ZAKONU – PRAVNE IN ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE«.

Srečanje bo potekalo 6. decembra 2018 s pričetkom ob 9.30 uri v veliki predavalnici MF, Korytkova 2.

Pokrovitelj srečanja je dekan Medicinske fakultete UL prof. dr. Igor Švab, dr.med.
 

PROGRAM:

Četrtek, 06. december 2018

09:30 Slavnostna otvoritev srečanja

Pozdrav gostom in udeležencem
                  

10:00 – 10:30 Odmor                    

10:30 – 12:30 Strokovni del

Predsedstvo: Jože Balažic, Tomaž Zupanc                         

Opravljanje zdravniške dejavnosti in varstvo pravic pacientov skozi presojo kazenskega sodišča
Dr. Barbara Nerat, Okrožna sodnica, Okrožno sodišče v Mariboru

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT)
Mojca Prus, mag. Tina Rozman, Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo MP RS

Novosti Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih
Mag. Tina Rozman, Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo MP RS
 
Razprava

12:40 – 13:30 Odmor

13:30 – 16:00 Strokovni del

Predsedstvo:  Armin Alibegović, Borut Štefanič

Arhiviranje na področju izvedenstva
Mag. Aida Škoro Babić, Ministrstvo za kulturo RS, Arhiv RS, Sektor varstvo arhivskega gradiva posebnih arhivov

Izvedenci medicinske stroke – pričakovanja odvetnika
David Sluga, Odvetniška pisarna Sluga, Cigaletova 1, Ljubljana

Primeri pritožb zoper izvedence medicinske stroke
Jože Balažic, Strokovno združenje izvedencev medicinske stroke

Izvedenstvo na področju obdukcijske dejavnosti
Tomaž Zupanc, Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta UL

Primerjava medicinskih specializacij s poudarkom na izvedenstvu
Armin Alibegović, Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta UL

16:00 – 16:30 Razprava in zaključek srečanja 
 

Kotizacije ne bomo zaračunavali.

Potrdilo o udeležbi šteje za podaljšanje licence sodnih izvedencev medicinske stroke, kreditne točke ZZS pa za podaljšanje zdravniške licence.

Pridobitev kreditnih točk pri ZZS je v postopku.

Prijave (enotna prijavnica ISIS) sprejemamo po elektronski pošti: tajnistvo.ism(at)mf.uni-lj.si

Informacije: tajništvo inštituta: 01 543 72 00