50. Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge


Učitelji Medicinske fakultete v Ljubljani so bili mentorji številnim dodiplomskim in podiplomskim raziskovalnim nalogam, ki so bile ob jubilejni 50. podelitvi Krkinih nagrad (https://www.krkinenagrade.si/) uvrščene med nagrade, posebne pohvale in priznanja.
 

Krkina nagrada za raziskovalno delo


Dr. Tine Tesovnik

Majhne nekodirajoče RNA zunajceličnih veziklov pri sladkorni bolezni tipa 1

Mentorja: prof. dr. Tadej Battelino, izr. prof. dr. Katarina Trebušal Podkrajšek

 

Taja Ložar

Predklinično in klinično testiranje protokola za izolacijo cirkulirajočih tumorskih celic

Mentorici: doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. Tanja Jesenko

 

Krkina posebna pohvala za raziskovalno nalogo


Dr. Sara Redenšek

Farmakogenetski označevalci neželenih učinkov dopaminergičnega zdravljenja pri Parkinsonovi bolezni

Mentorici: prof. dr. Vita Dolžan, izr. prof. dr. Maja Trošt

 

Krkino priznanje za raziskovalno nalogo


Dr. Tanja Belčič Mikič

Klinični pomen genetskih sprememb v genu za kalretikulin (CARL) pri bolnikih z mieloproliferativnimi novotvorbami

Mentor: doc. dr. Matjaž Sever

 

Dr. Katarina Kouter

Metilacija DNA pri slovenskih moških, žrtvah samomora z obešanjem

Mentorja: izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, izr. prof. dr. Tomaž Zupanc

 

Jakob Jeriha

Farmakogenetika lajšanja pooperativne bolečine s tramadolom

Mentorja: prof. dr. Vita Dolžan, prof. dr. Nikola Bešić

 

Gaja Markovič

Vloga fokalne adhezijske kinaze in njenih inhibitorjev pri nastanku tunelskih membranskih nanocevk in preživetju rakavih urotelijskih celic

Mentorici: prof. dr. Mateja Erdani Kreft, doc. dr. Nataša Resnik

 

Aljaž Pirnat

Analiza varioma izgube sluha s slovenski populaciji

Mentorici: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, doc. dr. Maruša Debeljak

 

Tim Hropot, Matic Kolar

Mehanizmi uravnavanja AMPK in energijske presnove v skeletni mišici

Mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer, Klemen Dolinar

 

Anja Vombergar

Analiza vpliva genetske variabilnosti v popravljalnih genih dna na razvoj raka

Mentorici: izr. prof. dr. Petra Hudler, Pia Pužar Dominkuš