A4L Konferenca v Bruslju – ‘’Widening Instruments – Participants’ View’’

Konzorcij Alliance4Life (A4L), katerega aktiven član je tudi Medicinska fakulteta UL, je v Bruslju 12. decembra 2023 kot del aktivnosti v projektu Alliance4Life_Actions organiziral pomemben dogodek na evropski ravni – konferenco ‘’Widening Instruments – Participants’ View’’. Dogodka so se poleg visokih predstavnikov Evropske komisije udeležili tudi predstavniki raziskovalno-akademskih inštitucij držav, ki sodelujejo v konzorciju A4L. Iz Slovenije so se dogodka udeležili prof. dr. Anton Ramšak, prorektor Univerze v Ljubljani za raziskovanje in razvoj, prof. dr. Tomaž Marš, prodekan UL Medicinske fakultete, predstavnika Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji iz Bruslja g. Sergej Možina in g. Gregor Švajger ter predstavnika Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA) g. Boštjan Šinkovec in g. Bernard Modic.

Po besedah prof. dr. Marša so bili na dogodku »predstavljeni elementi in poudarki naslednje finančne perspektive EK za področne raziskav in inovacij.  Konferenca je predstavljala ključno priložnost za izmenjavo znanja, izkušenj in perspektiv med deležniki. Udeležba na dogodku je bila strateškega pomena tako za UL kot za MF, in bo omogočala gradnjo mostov, spodbujanje inovacij ter krepitev sodelovanja na področju razširjanja znanja in raziskovalne odličnosti. Sodelovanje na tem dogodku bo prispevalo k oblikovanju trajnostnih strategij za širjenje znanstvenih dosežkov in spodbujalo regionalni napredek ter povečanje konkurenčnosti v znanstveni skupnosti.«

Konferenca je bila namenjena širokemu spektru deležnikov od oblikovalcev politik in odločevalcev do raziskovalcev. Posebna pozornost na konferenci je bila posvečena izkušnjam konzorcija A4L z ukrepi širitve udeležbe (»widening«) in posledičnimi priporočilom za oblikovanje prihodnjega okvirnega programa. Predstavljen je bil strateški dokument zavezništva o učinkovitosti ukrepov WIDESPREAD, ki vsebuje tako poglobljene raziskave kot rezultate strukturiranih intervjujev s predstavniki članic zavezništva Alliance4Life. Dokument vsebuje dragocene vpoglede in priporočila, ki temeljijo na izkušnjah članov zavezništva, ki se osredotočajo na ukrepe širitve udeležbe  in razširjanja odličnosti Twinning, Teaming in ERA Chairs, saj proučujejo njihov vpliv, izzive in trajnost na nacionalni in evropski ravni.

Skupna tema med oblikovanimi sklepi in predlaganimi spremembami politike je, da mora EU razumeti in upoštevati izkušnje udeležencev ukrepov širitve udeležbe . Brez ustreznih povratnih informacij s strani ciljnih deležnikov njenih politik te ne morejo biti v celoti učinkovite. Sklepi med drugim poudarjajo potrebo po spremembi paradigme širitve udeležbe s "podpore na opolnomočenje" in osredotočenje na ustrezne nadaljnje ukrepe v okvirnem programu za raziskave in inovacije.

Signe Ratso (na sliki), namestnica generalnega direktorja na Generalnem direktoratu za raziskave in tehnološki razvoj (DG RTD), je poudarila uspešen zgled zavezništva Alliance4Life. Kljub neugodnemu zgodovinskemu ozadju so univerze in institucije v teh državah izvedle vrsto reform in hitrih sprememb. Nekatere države širitve so v programu Obzorje 2020 dosegle zelo dobre rezultate, zlasti Ciper, Slovenija in Estonija, ki so imele največ koristi na prebivalca in več vlagajo v znanost in odličnost. Tudi skupno povečanje financiranega proračuna držav širitve pozitivno, in sicer 1,5 % v primerjavi s programom FP7.

A4_1.jpg

 

Stefan Weiers, vodja sektorja »‘Widening, ERA and Research Infrastructure Programming’ na Generalnem direktoratu za raziskave in inovacije (DG RTD) se je osredotočil neposredno na komponento širitve in njeno prihodnje izvajanje. Podal je strnjen pregled izkušenj držav srednje in vzhodne Evrope pri okvirnih programih in ukrepih širitve udeležbe. Trenutno stanje in stopnjo uspešnosti v okvirnih programih je treba razumeti v kontekstu omejenih naložb v raziskave in razvoj, šibkih nacionalnih sistemov raziskav in inovacij, pomanjkanja sinergij, nezadostnih informacij in nižjih plač. Uspeh pri ukrepih širitve v okviru Obzorja 2020 je bil po njegovih besedah odvisen od strateških odločitev posameznih držav.

A4_2.jpg

 

Del vsebine je povzet iz članka »Alliance4Life suggests a modern approach to Widening measures«, še podrobnejši opis dogodka (v angleščini) pa se nahaja na naslednji povezavi.

Fotografije: Michael Chia (Arhiv A4L)

Zastava EU   This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 964997. This document reflects the view of Alliance4Life´s consortium and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.