Akademik prof. dr. Boštjan Žekš prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo

Akademik prof. dr. Boštjan Žekš, dolgoletni profesor Biofizike na Medicinski fakulteti UL, je letošnji prejemnik Zoisove nagrade za življenjsko delo, najvišje nagrade v Sloveniji, ki jih Vlada RS podeljuje za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti.

Za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti je Zoisovo nagrado za življenjsko delo prejel akad. prof. dr. Boštjan Žekš, ki je v času svojega aktivnega dela pomembno prispeval k razvoju fizike in biofizike v Sloveniji ter k ugledu slovenskega znanstveno–raziskovalnega dela v svetu in predano opravljal pedagoško delo. Imel je posluh za probleme študentov. Študentom je znal zapletene fizikalne probleme posredovati na preprost in nazoren način. Bil je tudi priljubljen mentor, saj je bil 16-krat mentor ali somentor pri doktorskih disertacijah.

Znanstveno–raziskovalno delo prof. dr. Žekša je obširno in po tematiki raznoliko. Žekš je bil od leta 1966 raziskovalec na odseku za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan, od leta 1977 profesor biofizike na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter od leta 1995 profesor na Univerzi v Novi Gorici. Leta 1987 je postal član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na raziskovalnih področjih, na katerih je deloval, je veliko prispeval k napredku znanosti, obiskoval svetovne centre ter imel uvodna ali plenarna predavanja na največjih mednarodnih konferencah. Je soavtor knjige Soft Modes in Ferroelectrics and Antiferroelectrics, ki je izšla 1974 pri založbi North Holland in bila kasneje dopolnjena ter prevedena v ruščino in kitajščino.

zeks.jpg