Asist. dr. Tine Malgaj in asist. Tadej Mirt prejela prestižni nagradi CED-IADR Robert Frank Award

Asist. dr. Tine Malgaj in asist. Tadej Mirt, sodelavca na Katedri za stomatološko protetiko MF UL, sta v septembru 2022 na kongresu Mednarodnega združenja za raziskovanje v dentalni medicini (PER-IADR Oral Health Research Congress) v Marseillu pod mentorstvom prof. dr. Petra Jevnikarja prejela drugi nagradi za predstavljeno raziskovalno delo.

Asist. Tine Malgaj je prejel nagrado za klinično raziskavo (Senior Robert Frank Award - Clinical science) z naslovom A Novel Method for Pretreating Zirconia Resin-Bonded Fixed Dental Protheses in asist. Tadej Mirt za bazično raziskavo (Senior Robert Frank Award - Basic science) z naslovom Effect of Air-Particle Abrasion on Reliability of Additively-Manufactured Zirconia Ceramics.

 

Robert Frank Award 2022.jpg
Na fotografiji iz leve: asist. dr. Tine Malgaj, prof. Imad About (predsednik PER-IADR kongresa), prof. dr. Peter Jevnikar (mentor), asist. Tadej Mirt.

 

Čestitke za izjemen mednarodni dosežek!