Asist. Tine Malgaj, dr. dent. med. je prejel nagrado


Asist. Tine Malgaj, dr. dent. med. iz Katedre za stomatološko protetiko je na kongresu ACT4D 2020 - The 4th International Workshop on Advanced Ceramics and Technologies for Dentistry, October 9-12, 2020  za predstavitev z naslovom »Effect of nano-structured alumina coating on the resin-zirconia bond strength in “in vivo” and “in vitro” conditions« prejel 2. nagrado pod mentorstvom prof. dr. Petra Jevnikarja.

Oral Presentation Competition 2nd Prize