Center za učenje kliničnih veščin na področju dentalne medicine

Center za učenje kliničnih veščin za področje dentalne medicine študentom dentalne medicine omogoča, da skozi učenje različnih postopkov in tehnik pridobijo veščine, ki jih potrebujejo za varno obravnavo pacientov in pripravljenost na izzive sodobne  klinične prakse.


Projekt, ki je vreden 2 milijona EUR, je omogočila Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljan. Razprostira se na 365 m2  z dvema vajalnicama. Velika vajalnica (153 m2) ima 32 sodobno opremljenih delovnih mest za študente ter eno za učitelja, mala vajalnica (57 m2) ima 12 delovnih mest in mesto za učitelja.


Sodobna delovna mesta so opremljena z delovno in asistentsko enoto, stopalko, lučjo, zobozdravniško enoto in fantomsko glavo. V fantomske glave so pritrjeni  modeli čeljusti z  akrilatnimi zobmi. Vsa mesta so opremljena tudi s kamero, ekranom in računalnikom ter multimedijskim sistemom za podporo pouku. Na vsakem otoku z delovnimi mesti je dodaten računalnik povezan s 3D intraoralnim skenerjem, ki si ga deli 4 do 6 študentov in omogoča 3D optični zajem podatkov zob in čeljusti. Študenti se bodo tako lahko seznanili z digitalno tehnologijo  že v prvih letih študija, saj bo ta v prihodnosti širše dostopna in bo pomembno preoblikovala vsakdanjo  klinično prakso v dentalni medicini. 


V veliki vajalnici bodo študenti vadili postopke pod nadzorom pedagoškega kadra, strokovnjakov različnih  vej dentalne medicine, Medicinske fakultete, ki bodo študente skrbno vodili, da bodo pridobili  zadostne kompetence preden bodo na kliničnih vajah obravnavali svoje paciente. 


Pomembna pridobitev novega CUKV-DM je mala vajalnica, ki je namenjena samostojnemu delu dodiplomskih študentov. Ta  vajalnica je na voljo študentom kadarkoli, v njej lahko vadijo tudi tisti, ki že obravnavajo svoje paciente. Center simulira klinično okolje, saj je opremljen z enako opremo, instrumenti in materiali, kot jih študenti potem uporabljajo na kliničnih vajah. Omogoča dvo- in štiriročno delo kot pri pravem delu v zobozdravniški ordinaciji.


V CUKV-DM potekajo demonstracije kliničnih postopkov, vadba kliničnih veščin v varnem okolju, ocenjevanje napredka študenta, pa tudi raziskovalno delo študentov. Klinične veščine študenti vadijo s področja diagnostike, načrtovanja in zdravljenja iz vseh področji dentalne medicine.  Študentom omogoča najboljše pogoje za učenje, cilj pri tem pa je, da bodo bodoče generacije diplomantov s svojim teoretičnim znanjem in praktičnimi veščinami zadovoljile potrebe pacientov. 

Delo študentke 3.JPG

 

IMG_6511.jpg

 

 • Otvoritev simulacijskega centra Dentalne medicine

  Otvoritev simulacijskega centra Dentalne medicine

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide