Covid-19: kaj je dobro, da ve vsak zdravnik

Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCL Medicinska fakulteta, UL

Prenos okužbe z novim koronavirusom

Covid-19 je zelo kužna bolezen. Ena oseba s covid-19 lahko okuži od 2 do 3 zdrave osebe. To, t. i. reprodukcijsko število, pa je odvisno od števila okuženih ter predvsem od preventivnih ukrepov v posameznem področju oz. državi in od stopnje upoštevanja tovrstnih ukrepov vsakega posameznika. Gre za kapljičen in kontakten prenos okužbe. Virusno RNA so našli tudi v blatu (5. dan po začetku simptomov in znakov bolezni v trajanju 4–5 tednov), vse več je dokazov, da se aktivno razmnožuje v črevesju, vendar zaenkrat ni objavljenih primerov fekalno-oralnega prenosa. S Kitajske prihajajo že prva poročila, da je možen vertikalen prenos, vendar je bil izid bolezni pri vseh novorojenčkih do sedaj zelo dober (1). Virusno RNA so našli tudi v krvi, serumu, slini in urinu. S transfuzijo darovane krvi se virus še ni prenesel.

S povečevanjem števila okuženih je vse več kontaminiranih površin, zato je, poleg zaščite pred kapljičnim prenosom, potrebna velika pozornost tudi za preprečevanje morebitnih kontaktnih prenosov.

Zaenkrat ni dokazov, da bi se virus vsesplošno prenašal aerogeno, torej izven kapljic ob kašljanju ali kihanju. Pri tem so izjeme določeni, za sluznice agresivnejši medicinski posegi, kot so npr. intubacija, bronhoskopija, zobozdravstveni posegi, pa tudi jemanje brisa nosno-žrelnega prostora ali aspirata sapnice. Pri jemanju brisa in/ali aspirata je treba uporabiti: masko FFP3, zaščitna očala, nitrilne rokavice, kapo in vodo-odporni plašč (2-4).
 

Testiranje

Testirati je treba:

  1.  osebe s sumom na covid-19, pri katerih je potrebna hos-pitalizacija;
  2. simptomatske osebe iz skupin s tveganjem za hujši potek bolezni: 
    1. starejši od 60 let;
    2. s ko-morbidnostmi;
    3. z imunskimi motnjami;
  3. če je v gospodinjstvu več oseb z okužbo dihal in
  4. po presoji izbranega zdravnika oz. pediatra (npr. tudi mla-jše simptomatske osebe, če nimajo možnosti izolacije in živijo v skupnosti z ranljivimi osebami ali živijo z ose-bami, ki ne morejo ostati doma, npr. zaradi delovnih ob-veznosti v zdravstvu, DSO-jih itd.).

Nošenje zaščitnih mask pri zdravstvenih delavcih

Smo v obdobju epidemije, ko je vsak pacient, ki vstopi v zdravstveni sistem, potencialno lahko okužen z novim koronavirusom. Vsem pacientom je ob prvem stiku potrebno namestiti zaščitno masko, ki jo prejme v zdravstveni ustanovi. Vsi zdravstveni delavci moramo na delovnem mestu nositi zaščitne maske (vrsta varovalne opreme je odvisna od dejavnosti; npr. za pregled bolnika v ambulanti, brez odvzema brisa, je treba uporabiti kirurško masko IIR z zaščito za oči, rokavice za enkratno uporabo in vodo-odporni plašč).

Uporaba zaščitnih mask v javnem življenju

Ob doslednem vzdrževanju ustrezne socialne distance v zunanjem okolju uporaba mask ni smiselna, saj nimamo na voljo ustreznih raziskav, ki bi utemeljile smiselnost vsesplošnega nošenja mask v javnosti, zlasti na prostem.

Osebam iz tveganih skupin še posebno svetujemo, da se zadržujejo doma. V skrajnih primerih, če imajo neodložljive nujne opravke in so namenjene v prostore, kjer lahko pričakujejo več ljudi, morajo obvezno nositi zaščitne maske. To sicer sedaj velja za vse nas. Najverjetneje bomo v zaprtih prostorih nosili maske še kar nekaj časa. Zelo pomembno je, da maske uporabljajo pravilno, po navodilih MZ in NIJZ.

Ljudje s simptomi in znaki bolezni dihal morajo biti v izolaciji! Če morajo na pregled k zdravniku, naj si, preden vstopijo v ambulanto, nadenejo masko.

S povečevanjem okužene populacije se povečuje možnost potencialne kontaminacije površin v javnih prostorih in tega se moramo ves čas zavedati: čim manj dotikanja površin in predmetov, čim manj dotikanja oči, nosu, ust, obrazne maske ter seveda umivati in razkuževati si roke.

Inkubacija

Inkubacija traja od 2 do 14 dni, v povprečju od 4 do 6 dni. Testiranje v obdobju inkubacije, še posebej prve dni po izpostavitvi, lahko poda lažno negativni izvid – okuženi smo, test pa še ni zaznal naše okužbe.

VEČ V CELOTNEM ČLANKU