Dogodek pomen duševnega zdravja v znanstveno-raziskovalni sferi


Tematika duševnega zdravja med raziskovalci je izjemnega pomena, saj se glede na podatke svetovnih raziskav, objavljenih v prestižni reviji Nature, s težavami v duševnem zdravju sooča več kot 80 % mladih na začetku raziskovalne kariere. V društvu Mlada akademija verjamemo, da je pomembno, da o tej problematiki spregovorimo, naslovimo izzive in s skupnimi močmi ozavestimo ponujene rešitve ter na tak način poskrbimo za prvi korak ozaveščanja in izobraževanja tako naših članov kot tudi javnosti.

društvu Mlada akademija v ta namen v sklopu mednarodnega dneva duševnega zdravja na univerzah, med 3. - 5. marcem 2021 organiziramo dogodek, ki bo naslovil tematiko duševnega zdravja doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere ter z njim povezane izzive.

Program bo vključeval predavanja domačih in tujih strokovnjakov s področja duševnega zdravja, delovne izčrpanosti in fizičnih posledic vztrajne duševne stiske. V sodelovanju s programom OMRA bomo udeležencem ponudili več delavnic, s katerimi bomo omogočili postopno ozaveščanje in naslavljanje problematike ter ponudili orodja uspešnejšega soočanja z vsakodnevnimi izzivi. V program smo vključili tudi okrogli mizi»Duševno zdravje pri doktorskih študentih in raziskovalcih na začetku kariere« ter »Izzivi in priložnosti v odzivu na pandemijo COVID-19 in s tem povezanim delom od doma ter brisanjem delovnega časa«. S povabilom strokovnjakov in deležnikov edinstveno udeleženih v tematiki obeh okroglih miz želimo spodbuditi dialog in opozoriti na specifičnost problematike gledane z različnih zornih kotov.

Več informacij najdete na spletni strani Društva Mlada akademija, kjer bomo v kratkem objavili tudi program in povezavo za prijavo na delavnice.

Organizacijski odbor

Preliminarni program dogodka je v priponki.