ERASMUS+ razpis za praktično usposabljanje OSTAJA ODPRT

Razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2021 ostaja odprt za naknadne prijave.


Pogoj za izplačilo Erasmus+ finančne pomoči je že izbran delodajalec, podpisan Learning agreement ter podpisana prijavnica NAKNADNA  PRIJAVA ERASMUS+ SMP 2020-21.


Sredstva so zagotovljena za vse prijavljene, zato predčasna oddaja vloge (zaradi morebitnih sprememb) ni potrebna oz. smiselna, saj pogodb na UL ne bodo izdajali prej kot 14 dni pred začetkom mobilnosti.


Naknadne prijave ali prošnje za podaljšanje morajo biti oddane vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti. Prijaviti se je potrebno tudi v sistem VIS, kamor morate naložiti še obvezne priloge (življenjepis, motivacijsko pismo ter potrdilo o znanju jezika).

Erasmus_ni_mus.jpg