INDEED platforma – informacije, izobraževalne vsebine in uporabna orodja na področju demence

Medicinska fakulteta je eden izmed vodilnih partnerjev pri projektu INDEED – Innovation for Dementia in the Danube Region, v katerem sodeluje 20 partnerjev iz desetih držav Podonavja. Namen projekta in platforme je širši strokovni javnosti ponuditi nabor izobraževalnih vsebin in uporabnih orodij ter lokalnih informacij za kvalitetno in čim bolj učinkovito oskrbo obolelih z demenco ter njihovih svojcev.

INDEED platforma ponuja izobraževalne vsebine za različne poklicne skupine ljudi, ki se ukvarjajo z osebami z demenco in/ali njihovimi svojci (Campus), informacje o ponudnikih storitev in proizvodov v lokalnem okolju (Connect) ter uporabna orodja za razvoj idej in novih storitev ter proizvodov na področju oskrbe ljudi z demenco (Coach). 

Indeed_stebri.jpg

Kratek predstavitveni film o vsebini platforme v slovenščini se nahaja na naslednji povezavi

Angleška različica je začela delovati konec julija (povezava), v prihodnjem mesecu pa bo na voljo tudi platforma v slovenščini, ki bo poleg vsebin v slovenščini vsebovala tudi kontakte lokalnih ponudnikov (inštitucij, NGO-jev, posameznikov), ki delujejo na področju oskrbe ljudi z demenco. Platforma bo v prihodnjih mesecih zaživela še v treh drugih jezikih (slovaščini, romunščini in bolgarščini) ter bo tako na voljo v petih jezikovnih različicah.

Medicinska fakulteta je aktivno sodelovala pri pripravi vsebin in med primeri dobrih praks predstavila tudi dve domači organizaciji – Spominčico/Demenci prijazne točke in Dom ob Savinji Celje. 

Konec septembra bosta organizirani dve pilotni 2-dnevni delavnici, ki bosta potekali v Ljubljani in Murski Soboti. Namen delavnic je predstaviti platformo in testirati njeno uporabnost, podobni dogodki pa bodo nato izvedeni tudi v Romuniji, Bolgariji in na Slovaškem. Vse jezikovne različice bodo uporabnikom postopoma na voljo v prihodnjih mesecih, kot prva pa bo angleški različici sledila slovenska, ki bo uporabnikom na voljo konec avgusta.  

Indeed_platform_eng.jpg