INDEED - znanje, povezovanje in ustvarjanje novih možnosti na področju oskrbe oseb z demenco

Medicinska fakulteta sodeluje v projektu INDEED, v katerem sodeluje partnerji iz 10 ustanov iz območja Podonavja in je delno financiran iz strani Evropske unije (ERDF, IPA). Vodja slovenske ekipe in hkrati tudi vodja delovnega sklopa WP6 »Pilot action« je prof. dr. Zvezdan Pirtošek.

Projekt, ki je trenutno v fazi priprave vsebin, bo spomladi 2021 širši strokovni javnosti predstavljen kot stičiščna točka, v kateri bodo zbrane izobraževalne vsebine in povezovalna orodja za različne poklicne skupine, ki se ukvarjajo z osebami z demenco ali njihovimi svojci, poleg tega pa bo ponudil tudi orodja za razvoj idej, storitev in pripomočkov za oskrbo oseb z demenco. 

danube.jpg

INDEED stoji na treh stebrih, vsak steber pa je usmerjen na svoje področje. Campus, prvi steber, je usmerjen k izobraževanju različnih poklicnih skupin in stremi k podajanju informacij o tem, kako lahko različne skupine ali posamezniki pripomorejo h kakovostni oskrbi na področju demence. Drugi steber, Connect, se osredotoča na povezovanje različnih strokovnih in interesnih skupin ter ustvarjanju sinergij v celotnem postopku oskrbe obolelih z demenco, ne glede na lokacijo ali stanje napredovanja bolezni. Namen tretjega stebra, Coach, pa je ponuditi podjetniško znanje pri razvijanju novih pripomočkov, načinov diagnosticiranja, zdravljenja ter oskrbovanja obolelih z demenco ali njihovih svojcev.

indeed.jpg

Podrobnosti o projektu lahko najdete na uradni strani projekta.

Projektu lahko sledite tudi na socialnih omrežjih (Facebook,  Twitter, Instagram, Youtube) pod imenom »Indeed Project«