Informativa 2020

Untitled-1.jpg

 

UL Medicinska fakulteta je na največjem izobraževalnem sejmu v Sloveniji - Informativi 2020 predstavila enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina.

Informativa 2020 je potekala v petek in soboto, 24. in 25. januarja 2020, med 9. in 18. uro na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

 

Predstavitvena brošusa UL MF
Pogosto zastavljena vprašanja bodočih študentov - medicina
Pogosto zastavljena vprašanja bodočih študentov - dentalna medicina

 

V okviru Informative 2020 sta mentorja UL MF predstavila svoj ŠIPK projekt "Prva pomoč za starejše", ki sta ga uspešno pričela izvajati v študijskem letu 2018/2019.

Namen projekta je bil razviti program usposabljanja iz prve pomoči (PP), ki bo prilagojen starostnikom. Pri tem smo posebno pozornost namenili razlikam v psihofizičnim sposobnostih udeležencev. Posebno pozornost smo namenili odročnejšim lokalnim in manj razvitim regijam, kjer je starejša populacija ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja še posebej ogrožena, saj je dostopni čas nujne medicinske službe daljši.


Med izvajanjem projekta smo:

  1. Opredelili kriterije psihofizičnih zmožnosti starejših za usposabljanje iz PP. 
  2. Ugotovili katere vsebine PP in na kakšen način je smiselno usposabljati starejše. 
  3. Razvili koncept programa tečaja PP za starejše, ki ustreza njihovim psihofizičnim zmožnostim. 
  4. Študenti so izvajali 3-urna problemsko naravnana usposabljanja iz PP in enostavna evalvacijska testiranja za oceno psihofizičnega statusa tečajnikov.

Projekt PP STAR je na področju usposabljanja za nudenje PP neposredno naslavlja predvsem starostnike v regionalnem okolju saj je več kot polovica udeležencev izhajalo iz podeželja in manjših krajev.
 

20200124_145233.jpg

 

20200124_145341.jpg

Več informacij