Interni razpis Mednarodne poletne šole UL 2024

RSF_poletne_šole.png

 

Univerza v Ljubljani objavlja interni razpis "Mednarodne poletne šole UL 2024" v okviru ukrepa RSF "Razvoj in krepitev sodelovanja v okviru transnacionalnih medinstitucionalnih učnih skupnosti" (ukrep B.II.3). Namen internega razpisa je sofinanciranje mednarodnih poletnih šol, ki jih organizirajo članice Univerze v Ljubljani za študente 1. in 2. stopnje.

 

POGOJI SODELOVANJA

1. Na razpisu lahko sodeluje članica UL, ki organizira mednarodno poletno šolo skupaj z vsaj eno visokošolsko institucijo v tujini;

2. Ciljna skupina udeležencev so domači in mednarodni študenti 1. in 2. stopnje;

3. Mednarodna šola se izvede najkasneje do 30. 9. 2024

 

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni so vsi stroški, razen nakup opreme, licenc, učil in učnih pripomočkov. Stroški ne smejo biti hkrati financirani tudi iz drugih virov. Stroški morajo biti plačani v roku enega meseca po zaključku mednarodne poletne šole. 

 

PRIJAVA

Članica UL lahko prijavi več poletnih šol. Prijavitelj poletne šole prijavnico odda na prijavnem obrazcu (Priloga A) najkasneje do 15. 2. 2024 ter jo posreduje v Mednarodno pisarno (mag. jerneja Čelofiga, jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si). 

 

POROČILO IN ROKI ZA POROČANJE

Prijavitelj odda poročilo o izvedeni aktivnosti najkasneje 14 dni po zaključku oz. najkasneje do 15. 10. 2024 na obrazcu Poročilo (Priloga B) na naslov student.office(at)uni-lj.si.

 

PRILOGE

Priloga A - prijavni obrazec

Priloga B - končno poročilo