Izvajanje prostovoljnega študentskega dela v zdravstvenih zavodih v času epidemije Covid-19

UL MF v sodelovanju in pod koordinatorstvom Zveze študentov medicine Slovenije spodbuja študente še zlasti višjih letnikov medicine in dentalne medicine, da se vključijo v delo zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov (učnih bolnišnic, zdravstvenih domov, DSO, itd.) in tako po svojih zmožnostih pomagajo k obvladovanju razmer v času epidemije Covid -19.

Vsi študenti, ki se želite vključiti v prostovoljno delo v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih, se pridružite nacionalni bazi študentov zdravstvenih strok, ki jo vodi Zveza študentov medicine Slovenije in Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva. Z vpisom v bazo se prijavite na redna obvestila o (nujnih) potrebah v zdravstvenih ustanovah in socialnovarstvenih zavodih. Vpis ni zavezujoč za obvezno prijavo na delo. Z vključitvijo v bazo boste informirani o potrebah, ki se v zdravstvu pojavljajo po vsej Sloveniji, odzivanje na pomoč pa je individualno in samostojno.
 
V bazo se prijavite prek obraza

slika študenti.jpg

Študenti v DSO (Vir: ZŠMS)

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru pripravila standardiziran obrazec za beleženje aktivnosti prostovoljnega in/ali študentskega dela v času obvladovanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Z obrazcem želimo poenotiti beleženje izvedenih aktivnosti, ki vam jih podpišejo neposredni nadzorni mentorji na deloviščih v zdravstvenih zavodih. Potrdilo o pridobljenih kompetencah predstavite nosilcu posameznega predmeta, ki presodi, ali se lahko te izvedene aktivnosti delno priznajo kot opravljene študijske obveznosti. Študentom, ki bodo s potrdilom izkazali opravljeno delo v zdravstvenih zavodih, se lahko le-to prizna tudi v obliki dodatnih študijskih obveznosti v obliki priloge k diplomi.

Nacionalni obrazec za beleženje kompetenc študentov medicine


Prof. dr. Janez Tomažič, koordinator UL MF za bolnišnice
Doc. dr. Nena Kopčaver Guček, koordinatorica UL MF za področje primarnega zdravstva
Prof. dr. Tomaž Marš, prodekan
Prof. dr. Janja Jan, prodekanja
Boris Podobnik, Generalni sekretar ZŠMS 2020