Med letošnjimi prejemniki Krkinih nagrad sta tudi dve deli opravljeni na Inštitutu za biokemijo UL MF

Doktorska disertacija mlade raziskovalke Tamare Knific z naslovom Iskanje novih biokemijskih označevalcev endometrioze in raka endometrija s pristopi proteomike in metabolomike je bila opravljena na Inštitutu za biokemijo UL MF pod mentorstvom prof. dr. Tee Lanišnik Rižner.

Namen naših študij je bila identifikacija biokemijskih označevalcev endometrioze in raka endometrija, ki skupaj s kliničnimi podatki bolnic predstavljajo osnovo za izgradnjo diagnostičnih/prognostičnih modelov. Diagnostični biokemijski označevalci endometrioze in raka endometrija bi omogočili zgodnejše odkritje bolezni (o. p. zgodnejše zdravljenje), s pomočjo prognostičnih biokemijskih označevalcev raka endometrija pa bi identificirali bolnice z bolj/manj agresivno obliko bolezni in temu ustrezno prilagodili obseg in vrsto operativnega pristopa. Biokemijske označevalce smo iskali med posameznimi proteini ter s pristopi tarčne proteomike in metabolomike. Postavili smo več različnih diagnostičnih in/ali prognostičnih modelov in tako z navedenimi študijami prispevali k identifikaciji biokemijskih označevalcev endometrioze in raka endometrija, ki bi jih lahko po dodatnih validacijskih študijah, prenesli v klinično prakso.

Raziskovalna naloga študenta medicine Anžeja Hladnika z naslovom Evaluacija virusne TAR RNA in humane mikro RNA hsa-miR-20a-5p kot biooznačevalcev za telesne rezervoarje HIV-1 (mentorica doc. dr. Metka Lenassi, somentorica asist. dr. Jana Ferdin) je bila opravljena na Inštitutu za biokemijo UL MF.

Vezikli sproščeni iz nedostopnih telesnih rezervoarjev virusa HIV nosijo specifične proteine in mikroRNA in se kopičijo v telesnih tekočinah. S sledenjem prisotnosti in molekularne sestave zunajceličnih veziklov v krvi, bi tako lahko na ne-invaziven način ovrednotili razširjenost telesnega rezervoarja virusa HIV. V omenjeni raziskovalni nalogi je bila na manjši skupini zdravljenih posameznikov, okuženih z virusom HIV, proučena uporabnost RNA TAR kot biooznačevalca za rezervoar virusa HIV. Virusna RNA TAR nastaja med ne-procesivnim genskim prepisovanjem v celicah, ki so okužene s HIV. Najprej je bila vzpostavljena metoda detekcije RNA TAR, ki temelji na reakciji PCR v povezavi z elektroforezo. Z omenjeno metodo je bilo nato pokazano, da je RNA TAR prisotna v plazmi 63 % aviremičnih bolnikov, okuženih s HIV, pri čemer je prisotnost korelirala z razmerjem celic CD4/CD8. Nadalje je bilo pokazano, da so molekule RNA TAR v krvni plazmi le delno prisotne v zunajceličnih veziklih.

Slika Krka_TKnific.jpg

 

Hladnik_KrkinaNagrada.jpg