Medicinska fakulteta uspešno izvedla mednarodno A4L Akademijo veščin 2023

Izpopolnjevanje na področju mehkih veščin je eden od temeljnih elementov krepitve zmogljivosti in razvoja odličnih raziskovalcev, vodij in vseh ostalih zaposlenih. A4L Akademija veščin 2023, ki jo je Medicinska fakulteta UL organizirala med 8. in 10. junijem 2023, se je osredotočala prav na te veščine – kako prepoznati in nadgraditi načine spoprijemanja s stresom, kako prepoznati svoj način delovanja v ekipi in kako postaviti ekipo, da bo skupaj prišla do optimalnih rezultatov, kaj vse je pomembno za uspešno predstavitev in nenazadnje kaj vse nam lahko še pomaga na naši poti do uspeha. Štirje predavatelji z bogatim znanjem in izkušnjami so v treh dneh vodili 30 udeležencev iz osmih evropskih držav na poti samo-raziskovanja in opolnomočanja. 

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta H2020 “Alliance4Life_Actions” in se je začel s pozdravnim nagovorom izr. prof. Sergeja Pirkmajerja, koordinatorja projekta na UL MF, ki je udeleženci delil zanimivosti o zgodovini UL MF in njeni vlogi v projektu. 

Prva predavateljica, izredna profesorica Maja Rus Makovec z Medicinske fakultete UL (Slovenija) je udeležence, prisotni so bili tako doktorski študenti kot vodilni raziskovalci, seznanila s »top-down« in »bottom-up« procesi ohranjanja mentalnega zdravja, prožnim afektivnim stilom, pomenom in pastmi navad, učinkom pretirane mentalizacije in tudi s tem, kakšne so meje profesionalne komunikacije na delovnem okolju. Po podajanju številnih primerov iz resničnega življenja so bili udeleženci povabljeni k samoopazovanju in grajenju svojega sloga obvladovanja stresa. 

Drugi del dneva je orkestrirala izredna profesorica Tea Vukušić Rukavina z Medicinske fakultete Univerze v Zagrebu (Hrvaška). Po predstavitvi temeljnih elementov in rezultatov timskega dela so udeleženci pri sebi odkrili, kateri izmed 4 tipov osebnosti DISC ustreza njihovemu vedenju v vsakdanjem življenju in v stresnih situacijah. V drugem delu so se udeleženci lotili skupinske naloge s področja projektnega vodenja in vzpostavljanja ekipne sinergije. Rezultati naloge so bili presenetljivi za vse udeležene, saj so različne strukture ekip pokazale, kaj se zgodi z osebnimi rezultati in rezultati ekipe, če so osebnosti ekipe uravnotežene ali ne. 

Drugi dan je bil namenjen javnemu nastopanju in nadgradnji predstavitev. Izredna profesorica Karolina H. Czarnecka-Chrebelska in strokovnjakinja za mednarodne projekte Kinga Zel, obe iz Medical University of Lodz (Poljska) sta pripravili podroben pregled in številne primere področij in posameznih elementov, na kaj moramo biti pozorni pri predstavitvah – kako naša notranja doslednosti vpliva na učinkovitost naše predstavitve, kako se izogniti omejujočim prepričanjem o sebi in poslušalcih, kako naša govorica telesa prispeva k celotnemu vtisu naše predstavitve in kako nam pri tem lahko pomaga poznavanje 5-komponentnega modela komunikacije. 

Zadnji dan Akademije je profesor Matej Tušak s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani (Slovenija) predstavil pomembne psihološke determinante uspeha skozi zgodbe slavnih športnikov, ki so se s presenetljivimi dejavniki in načini delovanja spopadli z omejitvami in nepričakovanimi ovirami na poti do doseganja vrhunskih uspehov ter spisali zlate pravljice. To, da smo majhni ali prihajamo iz nerazvitega okolja, samo po sebi ne pomeni, da nimamo možnosti, da bi se razvijali in uspeli. Včasih je treba le izboljšati notranjo motivacijo, bolj temeljito opazovati okolje in svoje delovanje ter preizkusiti kakšne nove pristope.

EU_disclaimer.png