Na valovih sprememb v družinski medicini

Bled je pogosto prizorišče vrhunskih mednarodnih dogodkov. Od 5. do 7. oktobra letos bo Bled gostil največji evropski izobraževalni dogodek za učitelje in mentorje v družinski medicini, 3. znanstveno konferenco Evropske akademije učiteljev družinske medicine EURACT. Tema konference je »Deskanje na valovih sprememb v izobraževanju družinskih zdravnikov« (angl. Surfing the waves of change in general practice/family medicine education«). Udeležba bo tokrat rekordna, prijavljenih je že več kot 160 udeležencev iz 27 držav. Organizacijo dogodka so podprli Zavod za razvoj družinske medicine, Združenje zdravnikov družinske medicine, Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani, Zdravstveni dom Bled, Zavod za turizem Bled in IEDC Bled, mednarodna šola za management.


Evropska akademija učiteljev v družinski medicini EURACT spodbuja in vzdržuje visoke izobraževalne standarde družinskih zdravnikov ter z učenjem in poučevanjem promovira družinsko medicino kot stroko. To, da je zaupala organizacijo tako pomembnega dogodka slovenskim organizatorjem, je novo priznanje slovenski družinski medicini, ki na mednarodnem parketu uživa velik ugled. 


V Festivalni dvorani na Bledu bo predstavljenih okoli 100 raziskovalnih projektov in inovacij v izobraževanju. Predavali bodo ugledni predavatelji iz vse Evrope, med njimi so tudi slovenski predstavniki. V mednarodnem okolju bodo iskali rešitve za vseevropske izzive družinske medicine, ki so posledica demografskih in okoljskih spremememb, vojn, migracij, novih bolezni in epidemij, pomanjkanja strokovnega kadra. Ti izzivi zahtevajo hitro in učinkovito prilagajanje izobraževalnih programov potrebam družbe, inovativne pristope k edukaciji in mednarodno platformo za izmenjavo najboljših praks. 


Ne le Slovenija, vsa Evropa potrebuje zavzete, odporne in navdihujoče učitelje, ki bodo skupaj z bodočimi zdravniki družinske medicine kovali nove dimenzije družinske medicine svet, v katerem živimo in za čas, ki še pride. 

Spletna stran dogodka

 

euract.png