NAKNADNE PRIJAVE - Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF

Zaradi razglasitve pandemije ter izrednih razmer kot posledice širjenja koronavirusa smo bili na UL MF s strani UL obveščeni, da lahko vsi študentje, ki so se prijavili na redni in naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/2020 in mobilnosti še niso mogli izvesti, omogočimo, da jo opravijo tudi po prvotno določenem roku upravičenosti aktivnosti, torej tudi po 30. 9. 2020.

Vse  študente, ki načrtujejo izvedbo  Erasmus+ praktičnega usposabljanja v času do 31. 12. 2020 pozivamo, da se prijavite na naknadni odprti razpis 2019/2020.

Vloge bomo bomo sprejemali do porabe sredstev oz. najkasneje do 10. 10. 2020.

Pogoji za odobritev naknadne prijave (izven prijavnega roka):

  • študent izpolnjeno prijavnico za naknadno prijavo odda vsaj 15 dni pred začetkom prakse
  • študent ima že urejeno/potrjeno prakso pri delodajalcu in podpisan Študijski sporazum (LA; Learning Agreement for traineeship)
  • študent ima na voljo še dovolj 'prostih dni' za Erasmus mobilnost (s to prakso ne bo presegel kvote 12. oz 24. mesecev Erasmus+ mobilnosti na eni stopnji študija)
  • študent izpolnjuje razpisne pogoje 

Več informacij na outgoing(at)mf.uni-lj.si.

Glede na trenutno situacijo in veljavna priporočila rektorja svetujemo, da študentje planirajo svoje praktično usposabljanje po 1. 6. 2020 oziroma ko bodo razmere v posamezni državi in možnosti potovanja to dopuščale. Vsekakor naj se v naprej dobro pozanimajo o trenutnih razmerah v državi, kamor odhajajo, saj za njih ne bodo veljale možnosti izrednega financiranja.

NAKNADNI RAZPIS 2019/2020 za praktično usposabljanje