Nov evropski projekt “SafePolyMed”: za varnejše zdravljenje z zdravili in večjo opolnomočenost bolnikov

Neželeni učinki zdravil so veliko breme za zdravstveni in gospodarski sistem. Po oceni Evropske komisije lahko samo v Evropi približno 197.000 smrti na leto pripišemo neželenim učinkom zdravil. Redna uporaba petih ali več zdravil sočasno (polifarmacija), več dolgotrajnih zdravstvenih stanj ali bolezni (komorbidnost) in genetska raznolikost zelo vplivajo na učinkovitost zdravil in posledično povečajo pojavnost in resnost neželenih učinkov. Kljub dejstvu, da so interakcije med zdravili in interakcije med zdravili in geni med seboj zelo povezane, se v klinični praksi še vedno obravnavajo ločeno. Zato je potreben bolj celosten pristop, ki upošteva posamezna bolezenska stanja in interakcije med različnimi zdravili in geni (angl. drug-drug-gene interactions, DDGI).


Novi raziskovalni projekt »SafePolyMed – Improving Safety in Polymedication by Managing Drug-Drug-Gene Interactions« skuša za zdravnike in bolnike razviti inovativna orodja za opredeljevanje, vrednotenje in spremljanje DDGI. Cilj projekta je torej povečanje splošne varnosti bolnikov, pa tudi spodbujanje izobraževanja in opolnomočenja posameznikov. SafePolyMed, ki združuje dvanajst partnerskih ustanov iz cele Evrope, je prejel skupno financiranje v višini 5,6 milijona evrov v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije (Horizon Europe).

Več informacij o projektu

SafePolyMed_Graphic.png