Novi doktorji in doktorice znanosti


Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je 24. marca 2021 promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 1. Sara Bertok
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Farmakogenetika protiepileptičnih zdravil pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo
  mentorica: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
  somentorica: izr. prof. dr. Zvonka Rener Primec
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 2. Andreja Kežar
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Preučevanje zgradbe plašča krompirjevega virusa Y in pripadajočih virusom podobnih delcev
  mentorica: izr. prof. dr. Marjetka Podobnik
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 3. Katarina Kouter
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Metilacija DNA pri slovenskih moških, žrtvah samomora z obešanjem
  mentorica: izr. prof. dr. Alja Videtič Paska
  somentor: izr. prof. dr. Tomaž Zupanc
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 4. Sanda Lah Kravanja
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Ovrednotenje lege in funkcije jezika v preventivi artikulacijskih motenj odprtega griza sekalcev pri predšolskih otrocih s tridimenzionalno ultrazvočno preiskavo
  mentorica: prof. dr. Maja Ovsenik
  somentorica: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 5. Andrej Moličnik
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vpliv asimetrije kolčne glavice na tveganje za nastanek zgodnje artroze kolka po Perthesovi bolezni
  mentor: izr. prof. dr. Drago Dolinar
  somentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 6. Martina Nikšić Žakelj
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Mehanizmi celične odpornosti v predhodno obsevanih tumorjih na elektrokemoterapijo s cisplatinom ali bleomicinom
  mentor: prof. dr. Primož Strojan
  somentor: prof. dr. Gregor Serša
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 7. Gregor Novak
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Ocenjevanje mesta odvzema biopsij pri aktivni Crohnovi bolezni
  mentor: prof. dr. Borut Štabuc
  somentor: prof. Geert D'Haens
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 8. Domen Plut
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vloga standardizirane ultrazvočne preiskave pri ugotavljanju zgodnje hemofilične artropatije
  mentorica: izr. prof. dr. Vladka Salapura
  somentorica: izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 9. Mirjam Rogl Butina
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Spremembe v zdravstvenem vedenju bolnikov po postavljeni diagnozi kožnega melanoma
  mentor: izr. prof. dr. Igor Bartenjev
  somentor: prof. dr. Igor Švab
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 10. Polona Rus Prelog
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Individualni in kontekstualni psihosocialni dejavniki zaščite in ogroženosti duševnega zdravja prvesnic v nosečnosti in po porodu
  mentorica: izr. prof. dr. Maja Rus Makovec
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 11. Stella Sekulić
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Oralno in sistemsko zdravje ter potrebe po zdravljenju zobozdravstvenih pacientov: klinična validacija novega modela oralnega zdravja
  mentorica: prof. dr. Ksenija Rener Sitar
  somentor: Assoc. Prof. Mike T. John
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 12. Tanja Soklič Košak
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Imunofenotipizacija kroničnega polipoznega in nepolipoznega rinosinuzitisa
  mentor: izr. prof. dr. Peter Korošec
  somentorica: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 13. Barbara Šenk
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Genetske spremembe akvaporina 1 kot dejavnik tveganja za nastanek malignega mezotelioma in označevalec odgovora na zdravljenje s cisplatinom
  mentorica: izr. prof. dr. Alenka Franko
  somentor: izr. prof. dr. Viljem Kovač
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 14. Biljana Štern
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vpliv občutka koherentnosti na kakovost življenja in subjektivno oceno zdravja pri bolnikih z multiplo sklerozo
  mentorica: prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj
  somentorica: prof. dr. Tanja Hojs Fabjan
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 15. Tine Tesovnik
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Majhne nekodirajoče RNA zunajceličnih veziklov pri sladkorni bolezni tipa 1
  mentor: prof. dr. Tadej Battelino
  somentorica: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 16. Barbara Helena Zobec Logar
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Razvoj in ocena uporabe individualnih aplikatorjev v ginekološki brahiterapiji
  mentorica: doc. dr. Barbara Šegedin
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 17. Tomaž Mark Zorec
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Opredelitev genomske raznolikosti virusa molluscum contagiosum
  mentor: prof. dr. Mario Poljak
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 18. Tina Zupančič
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vpliv keratinskega citoskeleta na celični odgovor povzročen z ionizirajočim sevanjem in citokini receptorjev smrti
  mentorica: viš. znan. sod. dr. Mirjana Liović
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 19. Katarina Žnidar
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vpliv genskega elektroprenosa na izražanje citosolnih senzorjev DNA v tumorskih in normalnih celicah in vitroin in vivo
  mentorica: prof. dr. Maja Čemažar
  kratka predstavitev raziskovalnega dela


Vir: UL
https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2021032415122577/