Novi doktorji in doktorice znanosti z Medicinske fakultete

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOSTI
22. december 2020

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je 22. 12. 2020 promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

 1. Jana Ambrožič
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Ultrazvočna ocena hemodinamičnega stanja in srčne funkcije pri težki preeklampsiji
  mentor: izr. prof. dr. Miha Lučovnik
  somentorica: doc. dr. Katja Prokšelj
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 2. Branko Bregar
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Model dejavnikov, ki pojasnjujejo odnos zaposlenih v psihiatrični zdravstveni negi do uporabe posebnih varovalnih ukrepov
  mentorica: prof. dr. Blanka Kores Plesničar
  somentorica: prof. dr. Brigita Skela Savič
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 3. Iztok Caglič
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vloga sodobnih magnetnoresonančnih tehnik in priprave bolnika pri opredelitvi raka prostate
  mentor: izr. prof. dr. Viljem Kovač
  somentor: dr. Tristan Barrett
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 4. Tatjana Gelebeševa Mateska
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Primerjava učinkovitosti fiksacije mrežice s sponkami, lepilom in nefiksacijske tehnike pri transabdominalni preperitonealni ingvinalni hernioplastiki
  mentor: prof. dr. Mirko Omejc
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 5. Jurij Gorjanc
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Mehanizem z mrazom izzvane vazodilatacije kot napovedni dejavnik za dovzetnost omrzlin pri alpinistih
  mentor: prof. dr. Matjaž Veselko
  somentor: prof. dr. Igor B. Mekjavić
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 6. Hà Văn Thái
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vloga zunajceličnih veziklov in njihovih sintetičnih analogov v modulaciji aktivnosti TLR4
  mentorica: viš. znan. sod. dr. Mateja Manček
  somentor: prof. dr. Roman Jerala
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 7. Tomaž Hitij
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Prevalenca ter zunanja in notranja morfologija zgornjih stalnih kočnikov z nadštevilno palatinalno korenino pri prebivalcih Slovenije
  mentor: doc. dr. Iztok Štamfelj
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 8. Gregor Jereb
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Modifikacija metode ocene tveganja za zdravje ljudi na primeru mehčanja pitne vode
  mentor: izr. prof. dr. Borut Poljšak
  somentor: prof. dr. Ivan Eržen
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 9. Fabio Lapenta
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: In vivo samosestavljanje proteinskega origamija na osnovi obvitih vijačnic
  mentor: prof. dr. Roman Jerala
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 10. dr. Laura Perini
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Diverziteta in interakcije mikrobiote kriosfere
  mentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman
  somentor: doc. dr. Cene Gostinčar
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 11. dr. Danijela Štrbac
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vpliv izbranih polimorfizmov matriksnih metaloproteinaz na odgovor na zdravljenje in potek bolezni pri bolnikih z malignim mezoteliomom
  mentor: izr. prof. dr. Viljem Kovač
  somentorica: prof. dr. Vita Dolžan
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 12. Ana Šubic
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vpliv demence na preventivo in zdravljenje bolnikov z ishemično možgansko kapjo
  mentorica: doc. dr. Milica Gregorič Kramberger
  somentor: prof. Bengt Winblad
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 13. Katja Uršič
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Protitumorski učinek elektrokemoterapije s cisplatinom ali oksaliplatinom v kombinaciji z genskim elektroprenosom plazmida z zapisom za interlevkin-12 na mišjem modelu melanoma
  mentor: prof. dr. Gregor Serša
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 14. Ana Velikonja
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vpliv uživanja beta-glukanov na sestavo črevesne mikrobne flore in na presnovo glukoze in maščob pri osebah z metaboličnim sindromom
  mentor: prof. dr. Rok Orel
  somentor: prof. dr. Gorazd Avguštin
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 15. Jan Žmuc
  Medicinska fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Vpliv elektrokemoterapije z bleomicinom na jetra pri prašiču
  mentor: prof. dr. Gregor Serša
  kratka predstavitev raziskovalnega dela
   
 16. Barbara Blaznik
  Naravoslovnotehniška fakulteta
  naslov doktorske disertacije: Analiza dejavnikov pri fotodegradaciji odtisov v kapljičnem tisku
  mentorica: izr. prof. dr. Sabina Bračko
  somentor: izr. prof. dr. Franci Kovač
  kratka predstavitev raziskovalnega dela

 

Vir: UL  https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2020122216095623/