Razpis Erasmus+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 2023-24

Objavljamo Razpis Erasmus+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 2023-24 z upravičenim obdobjem od 1. septembra 2023 do 30. septembra 2024.


Pogoj za prijavo je že sklenjen Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«), ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna oseba na članici (prof. dr. Tomaž Marš oz. prof. dr. Maja Ovsenik).

Prijavo v sistem VIS UL MF je potrebno oddati vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.


Rok za oddajo popolnih vlog v sistem VIS UL MF z začetkom izvedbe mobilnosti do konca tekočega študijskega leta 2023/24 (30. 9. 2024) je 30. 6. 2024.


Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL, z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (do datuma zaključka študija) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2024. Za datum zaključka študija se šteje zadnji izpit  in ne datum, do kdaj ima študent status študenta. Študent se mora že ob prijavi odločiti ali bo opravljal praktično usposabljanje kot študent s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant (opravljanje praktičnega usposabljanja v 12 mesecih po zaključku študija in najdlje do 30. 9. 2024). Ta status se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti (študent torej med mobilnostjo ne sme zaključiti svojega študija).


Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30.6.2024.
 

Razpis Erasmus+ praktično usposabljanje

Študijski sporazum za Erasmus+ praktično usposabljanje 

prenos.jpg