Ob zlatem jubileju Plečnikovih memorialov

Lani je minilo sto let, kar sta bili ustanovljeni Univerza v Ljubljani in Medicinska fakulteta. S tema jubilejema pa sovpada še en pomemben dogodek: leta 1970 je skupina fakultetnih učiteljev prvič izpeljala spominsko srečanje Janeza Plečnika. Decembra smo tako slavili že petdeseto izvedbo Plečnikovega memoriala in z njim neločljivega Koncerta zdravnikov.

Gre za srečanje, ki je postavilo temelje kulturi slovenskih strokovnih srečanj na področju medicine in predstavlja eno najstarejših strokovnih srečanj slovenskih zdravnikov.

Ob tem zlatem jubileju je Inštitut za patologijo Medicinske fakultete na Univerzi v Ljubljani izdal čudovito monografijo, ki vsebuje pregled skozi to dolgo obdobje.

"Na tak način bomo lahko iztrgali pozabi pomemben del zgodovine slovenske medicine. Ob prebiranju zbornika nam bo še bolj postalo jasno, kako ponosni smo lahko na slovenske zdravnike, ki so bili nosilci tega razvoja."

Iz predgovora k zborniku/ avtor Prof. dr. Igor Švab, dr.med.

Avtorji zbornika so : Nina Gale, Alenka Vizjak, Zvonka Zupanič Slavec, Dušan Ferluga

Monografija je izšla v nakladi 800 izvodov, na voljo je tudi v elektronski obliki in sicer na spletišču Inštituta za patologijo.
 

Slika 1 Plecnikovi-Zlati.jpg

 

Slika 2 Plecnikovi-Zlati.jpg