Odprt je razpis za nacionalne štipendije L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« 2024

Prijave na razpis za nacionalne štipendije L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« 2024 so z današnjim dnem odprte. Mlade raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine se lahko na razpis prijavijo do vključno 2. novembra 2023


Na razpis L'ORÉAL Adria in Slovenske nacionalne komisije za UNESCO se lahko prijavijo raziskovalke, ki so v študijskem letu 2023/2024 v sklepni fazi doktorskega študija, svoje raziskovanje opravljajo na slovenski raziskovalni ustanovi in niso starejše od 35 let.


Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec leta 2020 med prebivalkami in prebivalci Slovenije, starimi do vključno 69 let, 11.319 oseb z doktoratom. Med njimi je bilo 54 % moških in 46 % žensk. 


Kljub vzpodbudnemu podatku, da se delež žensk v raziskovalni dejavnosti v zadnjih letih veča, je po podatkih Statističnega urada RS (Kariera doktorjev in doktoric znanosti, 2020) delež doktorantk še vedno najmanjši v tehniških in tehnoloških vedah, število raziskovalk pa ostaja približno polovico nižje od števila raziskovalcev. Zato so programi, med njimi tudi nacionalni program L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti«, ki opozarjajo na pomen žensk v znanosti, zelo pomembni. Nacionalni program  L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« vse od leta 2006  nagrajuje znanstveno odličnost mladih raziskovalk in s pomočjo vsako leto podeljenih štipendij izbrane posameznice podpira na njihovi znanstveni poti ter jim pomaga pri pridobivanju priznanja za svoje delo znotraj znanstvene skupnosti in v širši javnosti, ruši stereotipe in spodbuja mlade raziskovalke, da karierno pot nadaljujejo na področju znanosti, s tem pa tudi lažje uresničujejo potencial, ki ga imajo za spreminjanje sveta na bolje.

Nacionalno štipendijo je prejelo že 49 perspektivnih slovenskih raziskovalk. 


Kot je v preteklosti že večkrat izpostavila prof. dr. Alenka Malej, predsednica nacionalnega odbora za program L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti«: »L'OREAL in UNESCO spodbujata razvoj mladih raziskovalk in promovirata izobraževanje kot eno osnovnih človekovih pravic.«

 

Več informacij o programu »Za ženske v znanosti«, prijavnico in razpisne pogoje, najdete na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.


Dodatne informacije o programu: Marjutka Hafner, T: +386 (0) 1 478 47 96, E: marjutka.hafner(at)gov.si
 

Za ženske v znanosti 2024 2.jpg

 

Štipendistke nacionalnega programa Za ženske v znanosti 2023.jpg

Štipendistke nacionalnega programa Za ženske v znanosti 2023