ODPRT RAZPIS Erasmus+ praktično usposabljanje 2022/2023

ERASMUS+_slika_prava.jpg

 

ODPRTE PRIJAVE NA RAZPIS ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 2022/2023

z upravičenim obdobjem od 1. junija 2022 do 30. septembra 2023

Novost ter hkrati pogoj za prijavo je že sklenjen Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«)ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna oseba na članici (prof. dr. Tomaž Marš oz. prof. dr. Maja Ovsenik).

Prijavo v sistem VIS UL MF je potrebno oddati vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.

Rok za oddajo popolnih vlog v sistem VIS UL MF z začetkom izvedbe mobilnosti do konca tekočega študijskega leta 2021/22 (30. 9. 2022) je 30. 6. 2022.!!

Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Zaradi omejenih sredstev je finančna pomoč za prakse v okviru  razpisa 2022/23 časovno omejena na največ 5 mesecev (150 dni) in eno Erasmus+ mobilnost na študenta (upošteva se mobilnost za študij in mobilnost za prakso). Morebitni preostali dnevi mobilnosti (do največ 360 ) so nefinancirani (zero grant). Bodite pozorni, da skupna vsota Erasmus+ mobilnosti na eni stopnji študija ne sme presegati 360 dni (oz 720 dni za enovite študije). V to kvoto se štejejo vsi dnevi mobilnosti, tudi nefinancirani.

 

Posnetek predstavitve letošnjega razpisa Erasmus+ praktično usposabljanje se nahaja v Spletni učilnici: https://pouk.mf.uni-lj.si/course/view.php?id=957

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS+ PRAKSA za študente Medicinske fakultete v Ljubljani - Podcast Vox Hermes študentov UL MF, ki poteka v okviru projekta Medical Student Journal Club