Odziv dekana UL Medicinske fakultete, prof. dr. Igorja Švaba dr. med., na objavo v medijih

V preteklem tednu se je na spletu pojavil posnetek, v katerem je gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije za predstavitev svojih idej zlorabilo ime dekana UL Medicinske fakultete (UL MF), prof. dr. Igorja Švaba, sklicujoč se na odločbo UL MF dne 30. novembra 2020:

Ta dokument, ki se pojavlja na posnetku, ni nikakršen dokaz, da virus ne obstaja. Gre za dokument, v katerem UL MF trdi, da UL MF ni izvajala znanstvene študije "o izolaciji virusa Sars-Cov-2 v skladu s Kochovimi postulati", ki jo je specificiralo vprašanje. Kochovi postulati, objavljeni leta 1890, so bili narejeni za dokaz bakterijskih okužb, viruse so odkrili kasneje in tudi metode njihovega dokazovanja so povsem drugačne. Kochovi postulati na primer zahtevajo gojenje povzročitelja na sterilnem gojišču, viruse pa je mogoče gojiti samo na celičnih kulturah. Ker torej vprašanje, naslovljeno na UL MF, sprašuje po strokovno nesmiselnih dokazih, je UL MF odgovorila, da s takimi dokazi ne razpolaga.

Stališče UL  MF je, da je obstoj virusa Sars-Cov-2 nedvomno dokazan s sodobnimi metodami, s katerimi se dokazuje obstoj, prenosljivost in patogenost virusov.

UL MF dosledno zagovarja znanstveno utemeljena stališča glede covid-19 in da podpira in spoštuje ukrepe za omejevanje te bolezni, vključno s cepljenjem in pogoji PCT.

Dekan UL Medicinske fakultete, prof. dr. Igor Švab, ni avtor nobenega izmed dokumentov, ki zanikajo obstoj virusa SARS-Cov-2 in sporoča, da gre po njegovem mnenju pri objavi gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije za predstavitev svojih idej za nedopustno zlorabo imena in položaja medicinskega strokovnjaka. 

UL Medicinska fakulteta sprejema in resno jemlje svoje poslanstvo ter sodeluje pri znanstveno podkrepljenem obveščanju laične in strokovne javnosti o vseh bolezenskih stanjih, ne samo covid-19. V preteklih mesecih smo tako organizirali številne javnosti dostopne seminarje, na katerih so znanstveniki odgovarjali na odprta vprašanja ter pojasnjevali široko področje bolezni covid-19. Vsa gradiva so še vedno dostopna javnosti in priporočamo ogled vseh vsebin: https://lifelong.mf.uni-lj.si/course/index.php?categoryid=29