Odziv na poziv Iniciative slovenskih zdravnikov glede cepljenja otrok (ISZ)

Spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, 

v zvezi s »Pozivom k takojšnji ustavitvi cepljenja otrok in mladostnikov s covid-19 cepivi v Sloveniji«, ki ga je objavila Iniciativa slovenskih zdravnikov (v nadaljevanju ISZ -  https://www.slovenskizdravniki.si/odprto-pismo/) sem prejel utemeljen ugovor kolegov mikrobiologov (akad. prof. dr. Tatjana Avšič-Županc, prof. dr. Alojz Ihan, izr. prof. Miroslav Petrovec, prof. dr. Mario Poljak, prof. dr. Katja Seme, asist. Tina Triglav), ki ugotavljajo, da v pozivu ISZ strokovno nepravilno, zavajajoče in nepošteno ocenjuje, da bi cepljenje povzročilo 100 smrti na 1 milijon cepljenih otrok, kar bi v Sloveniji pomenilo nekaj deset mrtvih otrok. Ocena, ki ima očiten namen prestrašiti starše, ima videz statističnega preračuna, ki pa je s strokovnega vidika v celoti izmišljen in zavajajoč. Gre za preračun iz registracijske raziskave na 43,448 odraslih, v kateri je med tromesečnim opazovanjem umrlo 6 ljudi, od tega 2 v skupini cepljenih in 4 v skupini necepljenih. Nobena od teh smrti ni bila povezana s cepljenjem.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

Death: Six events of death (2 in the BNT162b2 group and 4 in the placebo group) were reported in the Phase 2/3 study up to the cut-off date of 14-Nov-20. None of the deaths were considered related to study intervention, which is agreed since other pre-existing diseases were more likely to have caused death than the vaccine. After the cut-off date and up to 5-Dec-20, one additional event of death due to aortic rupture were reported (data blinded).


Zavajajoč preračun smrtnosti cepiva ISZ temelji na izboru ene od podskupin 9531 cepljenih, pri kateri so zabeležili eno smrt, ki podobno kot ostalih pet smrti v študiji (2 pri cepljenih in 4 pri necepljenih) ni bila povezana s cepljenjem. Na osnovi omenjene ene opazovane smrti ISZ nepravilno in zavajajoče predpostavi, da je bila smrtnost zaradi cepljenja v registracijski študiji odraslih 1/10 000. Nato ISZ ekstrapolira ta napačen rezultat v oceno, da bo zaradi cepljenja umrlo 100 otrok na milijon cepljenih.

Navedba ISZ: Če upoštevamo navedbe FDA, da v odzivu omenjene skupine otrok ni razlik glede na odrasle in pogledamo uradni EPAR proizvajalca z vidika statistike, je iz registracijske raziskave na odraslih pričakovati, da na 10.000 cepljenih umre približno 1 oseba (EPAR, tabela 17, stran 104, 7). Če podatek prenesemo na otroke, bi to pomenilo okoli 100 smrti na 1 milijon cepljenih otrok, kar je znatno več od uradno priznanih smrti na milijon otrok, okuženih s s SARS-CoV-2 virusom: 6 smrti na 1 milijon okuženih ob R0 2.0 oz. po najhujšem možnem scenariju 80 smrti na 1 milijon okuženih otrok ob R0 4.0 (tabela 1, 5).


Na ta način ISZ strokovno nepravilno, nepošteno in zavajajoče oceni, da bi cepljenje otrok v Sloveniji povzročilo nekaj deset otroških smrti in s tem neosnovano in nedopustno straši starše pred cepljenjem otrok in še posebej povzroča stiske staršev tistih otrok, ki so svoje otroke že cepili, mnogi tudi zaradi bolezenskih stanj (napr. otroci na bioloških terapijah).

Oceno ISZ glede smrtnosti otrok zaradi cepljenja sta kot strokovno nepravilno prepoznala tudi prof. dr. Borut Štrukelj in izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič (Fakulteta za farmacijo UL). Žal pa so pod nepravilno in zavajajočo oceno ISZ podpisani tudi strokovnjaki z akademskimi nazivi, ki morajo razumeti metodologijo znanstvenega dela in statističnega sklepanja: izr. prof. dr. Jože Starič, dr. vet. med., doc. dr. Tanja Švara, dr. vet. med., izr. prof. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med., doc. dr. Samo Beguš, univ. dipl. inž. el., doc. dr. Igor Pušnik, univ. dipl. inž. el., doc. dr. Rok Rupnik, univ. dipl. inž. rač. in inf., izr. prof. dr. Koviljka Matušan Ilijaš, dr. med., spec. patolog, doc. dr. Kristina Drusany Starič, dr. med., spec. gin. in por., doc. dr. Martina Reberšek, dr. med., spec. internistične onkologije. Ker ne dvomimo v poznavanje znanstvenih metodologij podpisanih univerzitetnih učiteljev, se sprašujemo po vzrokih, da so podpisniki pristali na zavajajoče strašenje staršev z napačno in z ničemer utemeljeno oceno smrtnosti otrok zaradi cepljenja. Zato predlagamo, da kot rektor UL  pozovete dekane in senate akademskih ustanov podpisanih, naj se izrečejo o strokovnosti in etičnosti besedila, ki so ga njihovi učitelji podpisali in podprli tudi z avtoriteto akademskih nazivov svojih ustanov.

Prof. dr. Igor Švab