Nacionalna okrogla miza: »Raziskave v medicini - pot do odličnosti«

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je 6. novembra 2019 na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti organizirala nacionalno okroglo mizo: »Raziskave v medicini – pot do odličnosti«. Na okrogli mizi je osem eminentnih predstavnikov raziskovalne sfere razpravljalo o različnih dejavnikih in izzivih, s katerimi se srečuje področje medicinskih in biomedicinskih raziskav v Sloveniji ter kako jih preseči in doseči raziskovalno odličnost. 

Za doseganje globalne konkurenčnosti evropskih raziskav v medicini je pomembno, da se na nacionalnih nivojih vzpostavi pozitivno okolje za razvoj raziskav na področju biomedicine. Oblike financiranja raziskav v Evropi so eden od pomembnih virov razlik v kakovosti in količini raziskav v biomedicini. Glavna ovira v Sloveniji je premalo vlaganja v raziskovalno infrastrukturo in kadre, s čimer so se strinjali razpravljavci na današnji okrogli mizi. Prav tako je s premalo sredstvi povezana tudi ovira nacionalne kadrovske politike in s tem možnosti kariernega razvoja raziskovalcev na vseh stopnjah kariere ter privabljanje priznanih in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine. Zaradi zastarele raziskovalne infrastrukture in pomanjkanja razvojno naravnanih srednje- in dolgoročnih strategij Slovenija trenutno ni konkurenčna najboljšim raziskovalnim inštitucijam, kar negativno vpliva tudi na zmožnosti črpanja sredstev iz evropskih skladov.

Za preseganje teh izzivov je potrebno določiti strateške prioritete raziskav v biomedicini in predvsem spodbujati povezovanje znotraj in med raziskovalnimi institucijami na nacionalnem nivoju. Z interdisciplinarnim delovanjem na področju raziskav v biomedicini bomo, ob ustrezni finančni podporni shemi, v Sloveniji lahko intenzivneje razvijali vrhunske raziskovalce ter s tem vplivali na doseganje prebojnih rezultatov in raziskovalne odličnosti. 

»Na nacionalnem nivoju potrebujemo povezovalca, ki bo povezal vse, ki interdisciplinarno raziskujejo na področju biomedicine. Trenutno so te raziskave zelo razdrobljene in pomembno je, da začnemo medsebojno sodelovati, saj je to edina prihodnost in pot k odličnosti. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je pripravljena prevzeti vlogo povezovalca, saj ima pregled čez celotno raziskovanje na biomedicinskem področju je ob zaključku okrogle mize podal pobudo prof. dr. Igor Švab, dekan Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani.  

Gostje današnje okrogle mize so bili: prof. dr. Igor Švab, Medicinska fakulteta UL, prof. dr. Igor Papič, Univerza v Ljubljani, akad. prof. dr. Robert Zorec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, mag. Peter Volasko, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Saša Jenko, Evropska komisija, , prof. dr. Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo, prof. dr. Gregor Anderluh, Kemijski inštitut, in prof. dr. Aleš Blinc, UKC Ljubljana, svoje poglede pa je z udeleženci delil tudi prof. dr. József Györkös iz ARRS.

Okrogla miza je potekala v okviru evropskega projekta in iniciative Alliance4Life, katerega partnerica je tudi Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. V projekt in iniciativo Alliance4Life je vključenih 10 najboljših univerz in raziskovalnih ustanov iz EU13 držav, ki delujejo na področju raziskav v medicini in biomedicini. Glavni cilj konzorcija Alliance4Life je zmanjševanje razkoraka na področju raziskovalne odličnosti med EU13 in EU15 državami Evropske unije. Preseganje obstoječega razkoraka je pomembno, saj bo Evropa le z dobrimi raziskovalnimi temelji kos izzivom, ki jih prinašajo na novo nastajajoče bolezni, spreminjajoči se bolezenski vzorci, hitro spremembe demografije in epidemiologije. 
 

okrogla-miza-1.jpg

 

okrogla-miza-2.jpg

 

okrogla-miza-3.jpg