Podelitev Fakultetnih Prešernovih nagrad in Fakultetnih Prešernovih priznanj 2019

V četrtek, 19.12.2019, je dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Švab, na slavnostni prireditvi podelil Fakultetne Prešernove nagrade in Fakultetna Prešernova priznanja za leto 2019.


Prejemniki študentskih Prešernovih nagrad Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019 so:


Gaja Markovič za delo Vloga fokalne adhezijske kinaze in njenih inhibitorjev pri nastanku tunelskih membranskih nanocevk in preživetju rakavih urotelijskih celic.

Luka Birk in Leja Topolovec za delo Merjenje prekrvljenosti zobne pulpe karioznih stalnih zob z različnimi stopnjami napredovalosti zobnega kariesa.

Živa Drakulić za delo Molekularne osnove motenj cirkadianega ritma pri dislipidemijah.

Matic Kolar in Tim Hropot za delo Mehanizmi uravnavanja AMPK in energijske presnove v skeletni mišici.

Julija Lazarevič za delo Opredelitev JAK2 negativnih eritrocitoz v Sloveniji.

Taja Ložar za delo Predklinično in klinično testiranje protokola za izolacijo cirkulirajočih tumorskih celic.

Martina Miklavčič za delo Ultrazvočna preiskava pazdušnih bezgavk pri bolnicah z zgodnjim rakom dojk, odkritim v presejalnem programu DORA.

Sebastijan Pluščec za delo Neinvazivno ugotavljanje odpornosti na klaritromicin pri bakteriji Helicobacter pylori z uporabo metode verižne reakcije s polimerazo iz blata.

Katarina Čuk in Katja Tomšič za delo Vpliv prisotnosti parodontopatogenih bakterij in njihove občutljivosti na antibiotike na uspešnost zdravljenja kroničnega parodontitisa z azitromicinom.

Anja Vombergar za delo Analiza vpliva genetske variabilnosti v popravljalnih genih DNA na razvoj raka.

Nika Vrabič za delo Analiza očesnih gibov pri zdravih otrocih in pri otrocih z nistagmusom.

 

Prejemniki študentskih Prešernovih priznanj Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019 so:


Mojca Bitenc in Tamara Božič za delo Urejanje CMV profilakse po presaditvi srca s testom Quantiferon-CMV.
Eva Drnovšek za delo Genetska variabilnost receptorjev za holecistokinin in presnovne značilnosti ter vedenjski vzorci prehranjevanja pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev.

Borut Furlani in Jan Žagar za delo Mehanske lastnosti lipidne membrane s plitvimi defekti.

Vito Gregorčič in Karin Strmšek za delo Vpliv bolezni vratnih arterij na izhod zdravljenja komatoznih bolnikov po srčnem zastoju.

Jana Gulin in Ester Ipavic za delo Fazni kot kot prognostični indikator pri napovedovanju izidov operativnega zdravljenja pri bolnikih z rakom prebavil.

Špela Hočevar in Eva Hrovat za delo Ocena polnitve srca z analizo aktivnosti avtonomnega živčnega sistema.

Alina Holnthaner in Sebastijan Krajnc za delo Osebnostne značilnosti posameznikov po poskusu samomora na Enoti za krizne intervencije.

Primož Kastelic za delo Redki tipi človeških papilomavirusov v ploščatoceličnih intraepitelijskih lezijah visoke stopnje materničnega vratu z neobičajno histomorfološko sliko.

Liam Korošec Hudnik in Lana Podnar Sernec za delo Učinkovitost in varnost ne-vitamin K antikoagulacijskih zdravil (NOAK) v sekundarni preventivi možganske kapi.

Sara Kramar za delo Ocena klinične slike in izhoda zdravljenja diabetične ketoacidoze ob novoodkriti sladkorni bolezni tipa 1 v obdobju zadnjih 10 let v Sloveniji.

Jana Miklavčič za delo Vpliv histeroskopske resekcije pregrade v maternici na prezgodnji porod.

Neža Mikuž za delo Ocena delovanja srca pri novorojenčkih.

Neža Nedelko za delo Stratificirana mucin-producirajoča intraepitelijska lezija materničnega vratu: celična diferenciacija in HPV genotipizacija.

Tjaša Novak za delo Rehabilitacija srčno-žilnih bolnikov: napovedniki telesne zmogljivosti in preživetja.

Petra Piber in Neža Vavpetič za delo Genetska variabilnost mehanizmov uravnavanja izražanja IL-1β in tveganje za nastanek bolezni plevre, povezanih z izpostavljenostjo azbestu.

Nuša Stopar za delo Neonatalni epileptični status: dejavniki tveganja in pomen za funkcionalni izid v postneonatalnem obdobju.

Lučka Šetinc in Aleksandar Zafirovski za delo Ocena učinkovitosti in varnosti aminoglikozidov pri zdravljenju okužb v trebušni votlini.

Neža Trebše za delo Klinične slike in povzročitelji osteoartikularnih okužb pri otrocih.

 

Vsem nagrajencem čestitamo za uspešno raziskovalno delo!