Podpis Banjaluške deklaracije na regionalnem srečanju dekanov medicinskih fakultet v Banja Luki

Regionalno srečanje dekanov medicinskih fakultet, ki je potekalo 21. in 22. marca v Banja Luki, Bosni in Hercegovini, je privedlo do podpisa Banjaluške deklaracije o krepitvi družinske medicine v medicinskem izobraževanju. Deklaracija priznava razširjenost nenalezljivih bolezni in poudarja večdisciplinarno obravnavo ter preventivne ukrepe. Poudarja pomen javnega zdravstva/univerzalnega zdravstvenega kritja in se opira na smernice in resolucije Svetovne zdravstvene organizacije. Deklaracija prepoznava družinsko medicino kot samostojno specializacijo in se zavezuje k spodbujanju njenega napredka preko mednarodnega sodelovanja, raziskovalnih pobud, mentorstva, akademske izmenjave ter političnih dialogov. Njen končni cilj je navdihniti politike, da bodo družinsko medicino postavili na prvo mesto, kar bo prispevalo k stabilnemu zdravstvenemu sistemu in boljšim zdravstvenim izidom za vse.

Dr. Hans Henry P. Kluge, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za evropsko regijo, je poudaril pomen krepitve primarne zdravstvene oskrbe in bistvenih javnozdravstvenih funkcij pri doseganju univerzalnega kritja zdravstvenega varstva, še posebej po pandemiji COVID-19. Izpostavil je pomembnost izobraževanja na področju družinske medicine ter predstavil strategijo Svetovne zdravstvene organizacije za evropsko regijo za krepitev primarne zdravstvene oskrbe na podlagi pridobljenih izkušenj iz pandemije. Razpravljal je o izzivih, s katerimi se srečujejo zdravstveni sistemi, vključno s pomanjkanjem delovne sile in težavami v duševnem zdravju med zdravstvenimi delavci, ter predstavil nujne ukrepe, opredeljene v poročilu WHO/Europe's report. Poudaril je pomen vlaganja v zdravstvene delavce, inovacij v zdravstveni oskrbi ter podpore mladim pri kariernih poteh v zdravstvu. Spodbudil je mednarodno sodelovanje, raziskovanje na področju družinske medicine, interdisciplinarno učenje in zagovarjanje učinkovitih politik zdravstvenega varstva. Zaključil je s poudarkom na ključni vlogi udeležencev pri oblikovanju prihodnosti zdravstvenih sistemov in poudaril polno podporo Svetovne zdravstvene organizacije.

MD 369 .jpg

 

MD 002 .jpg

 Dekan Medicinske fakultete Univerze v Banja Luki prof. dr. sc. med. Ranko Škrbić in dekan UL Medicinske fakultete prof. dr. Igor Švab.

20240327_103558.jpg

 

20240327_103541.jpg

 

20240327_103522.jpg

 

Banjaluška deklaracije

Nagovor Dr. Hansa Henryja P. Klugeja, regionalnega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije za evropsko regijo