Pomembna vloga članic Univerze v Ljubljani pri vseslovenskem testiranju na covid-19

Raziskavo, ki bo dala podatke o realnem številu okuženih, bo vodil Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Reprezentativni vzorec za raziskavo bosta pripravila Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Statistični urad. Pri obdelavi podatkov bo sodelovala Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Najpomembnejši partner raziskave bo Univerzitetni klinični center Ljubljana z Infekcijsko kliniko.

Testiranih bo od 1000 do 1500 ljudi vseh starosti in z vseh koncev Slovenije, ki bodo privolili v testiranje. "Predvidevamo, da bodo rezultati raziskave javno objavljeni pred prvomajskimi prazniki, kar bi sovpadalo z načrtovanimi popuščanji z ukrepi," je povedal predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter prodekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani izr. prof. dr. Miroslav Petrovec.