Predavanje prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec na mednarodnem strokovnem posvetu o Joannesu Antoniusu Scopoliju

V letu 2023 praznujemo 300 let od rojstva vsestranskega naravoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija (1723–1788), ki je med letoma 1754 in 1769 kot prvi rudniški zdravnik delal v Idriji. Poleg tega, da je preučeval bolezni in socialno stanje idrijskih rudarjev, je veliko svojega časa posvetil raziskovanju narave Kranjske. Popisoval je rastline, glive in živali ter objavil dela, s katerimi je Kranjska (in s tem Slovenija) postala poznana po svetu. Vrste je poimenoval v skladu z načeli, ki so še danes uveljavljena v moderni naravoslovni znanosti. Bil je pravi polihistor, saj se je ukvarjal tudi z mineralogijo in paleontologijo, agronomijo, veterino, medicino, farmacijo, kemijo in gozdarstvom.

V okviru Mednarodnega simpozija ob 300. letnici rojstva je prof. Zvonka Zupanič Slavec v svojem predavanju orisala njegov doprinos na področju Medicine ter vlogo, ki jo je Joannes Antonius Scopoli imel na Kranjskem v času svojega 15-letnega službovanja. 

V času svojega službovanja je poleg raziskovanja na področju naravoslovja in botanike opravljal poklic zdravnika v rudniku živega srebra, kjer je, kot je predavala prof. Zupanič Slavec, redno opozarjal na pomen zdravja rudarjev, opozarjal o problematiki zastrupitev z živim srebrom ter podajal priporočila za preventivno zdravstveno varstvo rudarjev, ki pa s strani uprave rudnika v času njegovega službovanja žal niso bila uresničena. 

Scopoli.png

 

l_519363Zbiranje udeležencev posveta.jpg

Foto: Občina Idrija

l_519357Mednarodni posvet o Scopolijevem življenju in delu.jpg

Foto: Občina Idrija