Pregled informacijskih virov o koronavirusu SARS-CoV-2 in o COVID-19

Pandemija koronavirusne bolezni 2019 terja ustrezno ravnanje in ukrepanje s strani strokovnjakov in občanov. V ta namen je potreben hiter dostop do kakovostnih in zanesljivih informacij.  Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani smo pripravili

Vodič po informacijskih virih o koronavirusu SARS-CoV-2 in COVID-19,

kjer so na enem mestu zbrani pomembnejši informacijski viri, navodila in priporočila za strokovno in splošno javnost. Vodič vključuje  tudi dostop do objav številnih vidnih mednarodnih založnikov, ki so se odzvali na pobude za takojšen prost dostop do informacij povezanih s COVID-19. 

korona-thumb.jpg