Pričetek študijskega leta 2018/2019 in sprejem študentov 1. letnika

Na sprejemu v ponedeljek, 1. oktobra 2018, ob 15. uri v veliki predavalnici UL MF bodo študente 1. letnika medicine in dentalne medicine pozdravili:

  • dekan prof. dr. Igor Švab,
  • prodekan prof. dr. Tomaž Marš,
  • prodekanja prof. dr. Janja Jan,
  • prodekanja prof. dr. Ksenija Geršak,
  • predsednik študentskega sveta Klemen Petek,
  • vodja Službe za študentske zadeve UL MF Maruša Vukelić,
  • predsednica Komisije za študentska vprašanja UL MF prof. dr. Erika Cvetko,
  • vodja Mednarodne pisarne UL MF mag. Jerneja Čelofiga,
  • predsednica Komisije za učiteljsko tutorstvo UL MF prof. dr. Vita Dolžan in
  • predstavniki Društva študentov medicine Slovenije in Društva za mednarodno dejavnost študentov stomatologije Slovenije.

Študentom bodo posredovane osnovne informacije o študiju in podpori študentom.

Po sprejemu na UL MF sledi sprejem brucev na Kongresnem trgu - Pozdrav brucem, ki se prične ob 16. uri. Na Kongresnem trgu bodo bruce pričakali predstavniki študentskega sveta..


Vsem študentom UL MF želimo uspešen študij v študijskem letu 2018/2019,
dekan, prodekani, učitelji, admistrativno osebje in študentski svet

Sprejem.jpg