Pričetek študijskega leta 2019/2020 in sprejem študentov 1. letnika Medicine in Dentalne medicine

Na sprejemu 1. oktobra 2019 ob 13. uri v veliki predavalnici bodo študente 1. letnika Medicine in Dentalne medicine pozdravili:

  • dekan prof. dr. Igor Švab,
  • prodekan prof. dr. Tomaž Marš,
  • prodekanja prof. dr. Janja Jan,
  • prodekanja prof. dr. Ksenija Geršak,
  • predsednik študentskega sveta Klemen Petek,
  • vodja Službe za študentske zadeve UL MF Maruša Vukelić,
  • predsednica Komisije za študentska vprašanja UL MF prof. dr. Erika Cvetko,
  • Mednarodne pisarna UL MF mag. Jerneja Čelofiga,
  • predsednica Komisije za učiteljsko tutorstvo UL MF prof. dr. Vita Dolžan in
  • predstavniki Društva študentov medicine Slovenije, Društva za mednarodno dejavnost študentov stomatologije Slovenije in Društva Mediciniski razgledi.

Študentom bodo posredovane osnovne informacije o študiju in podpori študentom.

Po sprejemu na UL MF sledi sprejem brucev na Kongresnem trgu - Pozdrav brucem, ki se prične ob 16. uri. Na Kongresnem trgu bodo bruce pričakali predstavniki študentskega sveta.

Hkrati vas obveščamo, da bo za študente 1. letnika prvi dan predavanj v študijskem letu 2019/2020 v četrtek, 3. oktobra, pričetek vaj bo v drugem študijskem tednu (7. - 11. oktober 2019).

Vse študente obveščamo, da so izvedbeni urniki za posamezne predmete objavljeni na spletnih straneh predmetov.

 

Vsem študentom UL MF želimo uspešen študij v štud. letu 2019/2020

Dekan, prodekani, učitelji in admistrativno osebje, Študentski svet UL MF
 

sprejem-smaller.jpg