Priznanja in pohvale prof. Dušana Stucina študentom Medicinske fakultete v Ljubljani

Na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL MF, ki je bil sprejet na 19. redni seji komisije dne 17. junija 2019, je Strokovni kolegij Inštituta za biokemijo UL MF na sestanku dne 20. septembra 2019 sprejel Pravilnik za podelitev priznanj in pohval prof. Dušana Stucina študentom Medicinske fakultete v Ljubljani (pravilnik je objavljen na spletnih straneh Inštituta za biokemijo).

Priznanja in pohvale prof. Dušana Stucina študentom, ki so pri obveznih predmetih, katerih nosilci so učitelji Inštituta za biokemijo, izkazali najvišjo raven znanja, podeljuje Inštitut za biokemijo v počastitev spomina na prvega učitelja (bio)kemije in predstojnika Inštituta za (bio)kemijo na popolni Medicinski fakulteti v Ljubljani kot priznanje za izjemno študijsko uspešnost in vzpodbudo za nadaljnje strokovno sodelovanje z Inštitutom za biokemijo.

Inštitut za biokemijo bo podelil priznanja in pohvale prvič generaciji študentov, ki so izpolnili pogoje navedene v pravilniku v študijskem letu 2019/20, ko UL MF praznuje 100. obletnico delovanja.

V študijskem letu 2019/20 prejmeta priznanje dva (2) študenta in pohvale dvanajst (12) študentov UL MF. Vsi študenti so podali soglasje za poimensko objavo seznama prejemnikov.

Priznanje prof. Dušana Stucina (EMŠ Medicina)
Teo Mlinšek

Priznanje prof. Dušana Stucina (EMŠ Dentalna medicina)
Maša Smajila

Pohvala prof. Dušana Stucina (EMŠ Medicina)
Klara Geršak
Kristina Lah
Katarina Miklavec
Jakob Nečemer
Maja Osojnik
Neja Plut
Nika Plut
Jakob Timotej Stojanov Konda
Nika Špes
Miha Tavčar
Katja Vöröš

Pohvala prof. Dušana Stucina (EMŠ Dentalna medicina)
Matej Lokar

Vsem prejemnikom člani pedagoškega kolegija Inštituta za biokemijo iskreno čestitamo ter jim želimo obilo študijskih uspehov še vnaprej.

Predstojnik Inštituta za biokemijo bo študente osebno povabil na podelitev listin ob organizaciji spominskega srečanja prof. Dušana Stucina.

STUCIN-2.jpg