Priznanja in pohvale prof. Dušana Stucina študentom Medicinske fakultete v Ljubljani

Na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL MF, ki je bil sprejet na 19. redni seji komisije dne 17. junija 2019, je Strokovni kolegij Inštituta za biokemijo UL MF na sestanku dne 20. septembra 2019 sprejel Pravilnik za podelitev priznanj in pohval prof. Dušana Stucina študentom Medicinske fakultete v Ljubljani (pravilnik je objavljen na spletnih straneh Inštituta za biokemijo).

Priznanja in pohvale prof. Dušana Stucina študentom, ki so pri obveznih predmetih, katerih nosilci so učitelji Inštituta za biokemijo, izkazali najvišjo raven znanja, podeljuje Inštitut za biokemijo v počastitev spomina na prvega učitelja (bio)kemije in predstojnika Inštituta za (bio)kemijo na popolni Medicinski fakulteti v Ljubljani kot priznanje za izjemno študijsko uspešnost in vzpodbudo za nadaljnje strokovno sodelovanje z Inštitutom za biokemijo.

Inštitut za biokemijo je podelil priznanja in pohvale prvič generaciji študentov, ki so izpolnili pogoje navedene v pravilniku v študijskem letu 2019/20, ko je UL MF praznovala 100. obletnico delovanja.

V študijskem letu 2020/21 prejmeta priznanje dva (2) študenta in pohvale dvanajst (12) študentov UL MF.

Priznanje prof. Dušana Stucina (EMŠ Medicina)

 • Erazem Bahčič

Priznanje prof. Dušana Stucina (EMŠ Dentalna medicina)

 • Ema Novinec

Pohvala prof. Dušana Stucina (EMŠ Medicina)

 • Matic Gregorčič
 • Tim Jaklič
 • Žan Kogovšek
 • Nastja Medle
 • Neža Pogačar
 • Hana Rakuša
 • Eva Skok
 • Tanja Šmid
 • Miha Švarc
 • Klara Tomažič
 • Luka Vindišar
 • Nina Žunič

Vsem prejemnikom člani pedagoškega kolegija Inštituta za biokemijo iskreno čestitamo ter jim želimo obilo študijskih uspehov še vnaprej.

Predstojnik Inštituta za biokemijo bo študente osebno povabil na podelitev listin ob organizaciji spominskega srečanja prof. Dušana Stucina.