Priznanja in pohvale prof. Dušana Stucina študentom UL Medicinske fakultete

Na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL MF, ki je bil sprejet na 19. redni seji komisije dne 17. junija 2019, je Strokovni kolegij Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko UL MF na sestanku dne 20. septembra 2019 sprejel ter nato 1. julija 2022 dopolnil Pravilnik za podelitev priznanj in pohval prof. Dušana Stucina študentom Medicinske fakultete v Ljubljani (pravilnik je objavljen na spletnih straneh Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko).

Priznanja in pohvale prof. Dušana Stucina študentom, ki so pri obveznih predmetih, katerih nosilci so učitelji Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko, izkazali najvišjo raven znanja, se podeljuje v počastitev spomina na prvega učitelja (bio)kemije in predstojnika Inštituta za (bio)kemijo na popolni Medicinski fakulteti v Ljubljani kot priznanje za izjemno študijsko uspešnost in vzpodbudo za nadaljnje strokovno sodelovanje z Inštitutom za biokemijo in molekularno genetiko.

Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko je podelil priznanja in pohvale prvič generaciji študentov, ki so izpolnili pogoje navedene v pravilniku v študijskem letu 2019/20, ko je UL MF praznovala 100. obletnico delovanja.

V študijskem letu 2022/23 prejme priznanje in pohvale devet (9) študentov UL MF.

Priznanje prof. Dušana Stucina (EMŠ Medicina)
Tia Vitezič

Priznanje prof. Dušana Stucina (EMŠ Dentalna medicina)
Kamil Wahibi

Pohvala prof. Dušana Stucina (EMŠ Medicina)
Tilen Brečko
Izidor Gregorič
Peter Klemenc
Anamarija Mežnar
Nejc Papič
Klara Radović
Tara Velepec

Vsem prejemnikom člani pedagoškega kolegija Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko iskreno čestitamo ter jim želimo obilo študijskih uspehov še vnaprej. 

Predstojnica Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko bo študente osebno povabila na podelitev listin ob organizaciji spominskega srečanja prof. Dušana Stucina.

STUCIN.jpg