Priznanja Univerze v Ljubljani zaposlenim in študentom UL MF

Senat Univerze v Ljubljani je na svoji 29. seji podelil univerzitetna priznanja in nagrade. Prejemniki priznanj so tudi študenti in zaposleni naše fakultete - Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
akad. prof. dr. Uroš Skalerič

 

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge posameznika/posameznice pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda
prof. dr. Dušan Šuput

 

Plaketa "Pro Universitate labacensi" fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev
Skupina za koordinacijo COVID-19 na UL

 

Priznanja za posebne dosežke študentov/študentk
Skupina študentov UL MF v Vladnem klicnem centru RS za informacije o koronavirusu v času epidemije COVID-19

 

Priznanja za posebne dosežke študentov/študentk
Skupina študentov UL MF prostovoljcev v Domovih starejših občanov, na UKC Ljubljana, Onkološkem inštitutu Ljubljana in v prostovoljnih organizacijah na lokalni ravni v času epidemije COVID-19

 

Prejemnikom priznanj Univerze v Ljubljani iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za doprinos k ugledu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.