Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec prejela državno odlikovanje Predsednika Republike

Predstojnica Inštituta za zgodovino medicine je prejela medaljo za zasluge za življenjsko delo na področju raziskovanja zgodovine slovenske medicine in medicinske humanistike ter za pedagoško delo.
 
Dr. Zvonka Zupanič Slavec se je rodila v Mariboru, diplomirala leta 1984 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, nato pa tu še magistrirala in leta 2001 doktorirala. V magistrskem in doktorskem študiju se je ukvarjala z interdisciplinarnim preučevanjem socialne medicine in zgodovine medicine. Izbrala si je raziskovanje, ki je poleg medicinskega znanja zahtevalo še drugačne veščine, pa tudi arhivsko preučevanje in večjezičnost. Dodatno se je izpopolnjevala na Dunaju, v Londonu, Pragi, Padovi in Seattlu.


Zvonka Zupanič Slavec se je leta 1987 zaposlila na Inštitutu za zgodovino medicine pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1996 postala predstojnica inštituta. Od prvih dni je vztrajno zbirala najrazličnejša gradiva in predmete iz slovenske zdravstvene tradicije in si prizadevala za institucionalizacijo medicinske zbirke ter vzpostavitev slovenskega zdravstvenega muzeja. Ob tem je dr. Zupanič Slavec od leta 2013 tudi redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dosegla je, da je v študijskem letu 2021/2022 z reformo študija predmetu Zgodovina medicine in dentalne medicine dodan nov predmet še iz medicinske humanistike. Nekajkrat so jo študenti tudi predlagali za Lavričevo priznanje za naj pedagoga.


Zaradi sistematičnosti, privlačnih predavanj, številnih dodatnih dejavnosti in študijskih ekskurzij ter uvedbe študentskih koncertov je prejela priznanje Valentine Kobe, ki ga podeljujejo študenti. Njene priljubljene ekskurzije na Dunaj so postale tradicionalne. Vzgajanje številnih generacij prihodnjih zdravnikov za humanizacijo medicine in medčloveških odnosov je dojela kot svoje poslanstvo na različnih ravneh. 


Ob rednem pedagoškem delu je Zvonka Zupanič Slavec raziskovalka, ki v svoja dela iz zgodovine medicine, medicinske humanistike in kulturne zgodovine vnaša visoko strokovnost in iskreno navdušenje. Njen obsežni znanstveni opus obsega znanstvene in strokovne monografije, znanstvene prevode, kataloge razstav, samostojne razstave in dokumentarne oddaje. Njena bibliografija obsega okoli 60 knjižnih del, bibliografija raziskovalcev pa beleži nad 1600 objav. 

S svojim raziskovalnim delom je Zvonka Zupanič Slavec močno utrdila ugled zgodovine slovenske medicine 19. in 20. stoletja v širši javnosti. Njeno življenjsko delo je obsežna znanstvena enciklopedija v štirih delih z naslovom Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Na 2500 straneh in z okoli 6000 slikovnimi prilogami so v prvi knjigi zbrani podatki od ljudske do znanstvene medicine, o zdravstvenih razmerah nekoč, razvoju sistemov zdravstvenega varstva in zakonodaje, do razvoja javnega in bolnišničnega zdravstva. V drugi knjigi obravnava razvoj operativnih medicinskih strok, različnih diagnostičnih dejavnosti (od radiologije, do nuklearne medicine, transfuziologije, transplantacijske medicine …). V tretji knjigi obravnava razvoj infektologije, nevrologije, dermatovenerologije, onkologije, zobozdravstva, strokovno-zdravstvenih ved in predkliničnih ved ter zdravstvenega šolstva. Četrta knjiga pa prinaša vsebine iz razvoja internističnih stRok, pediatrije, urgentne medicine, psihiatrije, paliativne medicine, duhovne oskrbe bolnikov in še kaj.

V letih 1993-2017 je vodila Kulturno-umetniško (KUD) društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher in pripravila ter večinoma tudi vodila okoli 400 prireditev za bolnike v UKC Ljubljana in na UL MF. Prav tako je v okviru KUD-a in Plečnikovega memoriala 25 let SOpripravljala in z odrov vodila velike zdravniške koncerte večinoma v Slovenski filharmoniji v okviru.
 

Več o tem si lahko preberete na povezavi.

 

M_dr. Zupanic Slavec (1).jpg

Fotografija: Daniel Novakovič/STA