Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec z Inštituta za zgodovino medicino pridobila EU projekt HERA

Projekt HERA Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe; Razpisana tema: Public Spaces: Culture and Integration in Europe/Javni prostori: Kultura in integracija v Evropi.

Projekt koordinira Inštitut za zgodovino, filozofijo in etiko medicine, Univerza v Ulmu, Nemčija, partnerji  v konzorciju pa so Inštitut za zgodovino medicine, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za družbene in humanistične znanosti v medicini, Medicinska fakulteta Univerze na Reki ter  Inštitut za filozofijo, Center za bioetiko in biopravo Univerze v Varšavi, Poljska. Trajanje projekta od 1. 5. 2019 – 30. 4. 2022.

Slovenski raziskovalci in raziskovalke

  • Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med., Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, vodja
  • Prof. dr. Mojca Ramšak, višja znanstvena sodelavka, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, raziskovalka
  • Izr. prof. dr. Rok Svetlič, znanstveni svetnik, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Pravni inštitut, raziskovalec.