Promoviranih 6 doktorjev znanosti z Medicinske fakultete

21. januarja 2020 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanja Dmitrović je promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Nikša Hero
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava dveh pristopov operativnega zdravljenja idiopatskih skolioz
mentor: prof. dr. Rok Vengust

2. Zala Lužnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vzgoja in opredelitev človeških limbalnih epitelijskih matičnih celic
mentor: prof. dr. Marko Hawlina
somentor: prof. dr. Alojz Ihan

3. David Martinčič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Optimalen volumen injiciranega kostnega cementa pri vertebroplastiki
mentor: prof. dr. Rok Vengust

4. Maja Marušič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Sekundarne strukture z gvanini bogatih zaporedij iz genomov človeških papilomavirusov
mentor: prof. dr. Janez Plavec

5. Boštjan Matos
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Nekodirajoče RNA kot možni genetski kazalci preživetja pri bolnikih z gliomi
mentor: prof. dr. Damjan Glavač
somentorica: prof. dr. Mara Popović

6. Sara Redenšek
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Farmakogenetski označevalci neželenih učinkov dopaminergičnega zdravljenja pri Parkinsonovi bolezni
mentorica: prof. dr. Vita Dolžan
somentorica: izr. prof. dr. Maja Trošt

novi-doktorji-znanosti.jpg