Razpis ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost

UL Medicinska fakulteta (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis za:

ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2019/2020 za študente Medicine in doktorskega študija Biomedicine z ne-evropskimi državami

 

Erasmus+MKM.png 

 

  • SPLOŠNI NAMEN IN CILJ RAZPISA ERASMUS+ ŠTUDIJSKIH IZMENJAV

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na ključni ukrep KA1 107, učna mobilnost posameznikov z ne-evropskimi državami.

Tudi tisti študenti, ki so do leta 2019-20 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa ERASMUS oz. ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov (medicina in dentalna medicina), kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo največ 24 mesecev. V to obdobje je vključena tudi Mednarodna kreditna mobilnost KA1 107 (mobilnost z ne-evropskimi državami). 

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning agreement for studies), ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji. 
Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

Sodelujoče držav v programu ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost 2019 za UL MF so:

  • Libanon,
  • Kazakstan,
  • Argentina in
  • Brazilija. 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. februarja 2020 do najkasneje 30. septembra 2020.

 

  • POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave z ne-evropskimi državami se lahko prijavijo študenti UL MF, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1.    Na razpis se lahko prijavijo le študenti programa EMŠ medicina in doktorskega študija Biomedicina.
2.    Mobilnost lahko poteka le med UL MF in partnerskimi institucijami, s katerimi je podpisan interinstitucionalni dogovor:

a.    AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT, LIBANON
b.    ASTANA MEDICAL UNIVERSITY, KAZAKSTAN
c.    UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, ARGENTINA
d.    UNIVERSIDADE DO SAO PAULO, BRAZILIJA

3.    Študent lahko v tujini biva najmanj 3 mesece in največ število dni, kot navedeno pri posamezni instituciji, mobilnost mora biti izvedena od 1. februarja 2020 do najkasneje 30. septembra 2020.
4.    Študent mora biti v študijskem letu 2019/2020 vpisan v 6. letni študija Medicine ali najmanj 2. letnik doktorskega študija Biomedicine in se lahko prijavi na destinacije, za katere izpolnjuje pogoje.  
5.    Študent mora pred odhodom v tujino pripraviti in skleniti študijski sporazum (Learning agreement for studies). 
6.    Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.
 

ROK ZA PRIJAVE NA RAZPIS (preko sistema VIS) je 9. oktober 2019.

RAZPIS Erasmus+ KMK 2019

Več informacij o razpisu lahko prejmete v Mednarodni pisarni UL MF (mag. Jerneja Čelofiga).