Razpisa Erasmus+ študijske izmenjave in praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020

UL Medicinska fakulteta (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpisa za: ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2019/2020 ter ERASMUS+ praktično usposabljanje 2019/2020 za študente Medicine, Dentalne medicine in doktorske študente Biomedicine.
 
Program Erasmus+ študijske izmenjave študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Obdobje mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.
 
Program ERASMUS+ praktično usposabljanje študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na praktično usposabljanje gre študent/ka lahko že v prvem letniku prve stopnje študija.
 
Rok za prijave preko sistema VIS je 3. januar 2019.
 
Več informacij lahko prejmete v Mednarodni pisarni UL MF.
 
Erasmus_photo.png