Razpis Erasmus+ tutorstvo 2021/22

Mednarodna pisarna MF UL objavlja razpis za tutorje za tuje gostujoče študente v študijskem letu 2021/2022. 

Vsebina razpisa:

 • Za študijsko leto 2021/2022 bomo potrebovali najmanj 30 splošnih tutorjev za tuje prihajajoče študente, ki bodo na izmenjavi na MF UL, in bodo vpisani na program Medicine
 • V študijskem letu 2021/2022 bomo potrebovali tudi predmetne tutorje (3., 4., 5., 6. letnik), ki bodo koordinirali izvajanje predmetov v tujem jeziku v t. i. mednarodni skupini in bodo nudili podporo tujim študentom – iščemo po:

o    2 tutorja za predmete 3. letnika 

 • Patologija
 • Splošna/Specialna farmakologija in toksikologija

o    8 študentov za predmete 4. letnika (Angleška rotacija v spodaj navedenem zaporedju predmetov)

 • Živčevje (1. 10. – 5. 11. 2021)
 • Gibala (15. 11. – 17. 12. 2021)
 • Koža in spolne bolezni (27. 12. – 14. 1. 2022)
 • Duševne bolezni (24. 1. – 18. 2. 2022)
 • Infekcijske bolezni (28. 2. – 8. 4. 2022)
 • Prebavila (18. 4. – 20. 5. 2022)
 • Sečila (23. 5. – 3. 6. 2022)
 • Revmatske in imunske bolezni (18. 4. – 20. 5. 2022)

o    11 tutorjev za predmete 5. letnika (Angleška rotacija v spodaj navedenem zaporedju predmetov)

 • Otorinolaringologija (4. 10. – 29. 10. 2021)
 • Maksilofacialna kirurgija s temelji dentalne medicine (1. 11. – 12. 11. 2021)
 • Oftalmologija (15. 11. – 17. 12. 2020)
 • Obtočila (20. 12. – 14. 1. 2022)
 • Dihala (17. 1. – 18. 2. 2022)
 • Endokrinologija in bolezni presnove (17. 1. – 18. 2. 2022)
 • Ginekologija in porodništvo (21. 2. – 25. 3. 2022)
 • Splošna Pediatrija (28. 3. – 8. 4. 2022)
 • Sodna medicine (11. 4. – 27. 5. 2022)
 • Rak (11. 4. – 27. 5. 2022)
 • Kri (11. 4. – 27. 5. 2022)

o    3 tutorje za predmete 6. letnika

 • Geriatrija (20. 12. – 7. 1. 2022)
 • Klinična pediatrija (9. 5. – 3. 6. 2022)
 • Primarno zdravstveno varstvo (14. 3. – 22. 4. 2022)

-    Študenti, ki bodo v študijskem letu 2021/2022 splošni tutorji in/ali predmetni tutorji in/ali bodo vključeni v mednarodno skupino, bodo ob prijavi na razpis za Erasmus+ študijske izmenjave in prakse za leto 2022/2023 za izvedeno tutorstvo avtomatsko prejeli dodatne točke pri skupnem točkovanju. 

NALOGE TUTORJEV:

-    Splošni tutorji:

 • so na razpolago tujim študentom po e-pošti od 1. 8. 2021 dalje in so fizično na voljo v Ljubljani od 27. 9. 2021; obvezno morajo biti prisotni na sprejemu in uvodnih dneh (»Welcome day«, uvajalne delavnice za tuje študente) za tuje gostujoče študente, ki bo izveden 30. septembra 2021 
 • predhodno informirajo tuje študente o študiju na MF UL po e-pošti (splošne informacije in napotki)
 • ob prihodu tujih študentov v Ljubljano jim nudijo podporo pri urejanju splošnih zadev (mesečna LPP, lokacije posameznih kateder, inštitutov, predavalnic v okviru MF UL, UE Ljubljana, odgovori na splošna vprašanja o študentskem življenju na MF UL ...)
 • o vseh zadevah, povezanih s samo izvedbo izmenjave in študijskega programa na MF bo študente seveda informirala Mednarodna pisarna MF UL (predmeti, izpiti ...)

-    Tutorji letnikov:

 • morajo biti obvezno vpisani v t. i. mednarodno skupino - v skupino, h kateri bodo priključeni tuji študenti (kot navedeno v predemtih zgoraj) in kjer se bo pouk večinoma izvajal v angleškem jeziku, ter prisotni na sprejemu in uvodnih dneh za tuje gostujoče študente, ki bodo izvedeni 30. septembra 2021
 • predstavljajo povezavo med profesorji in tujimi študenti 

 

ROK ZA PRIJAVE: 15. julij 2021

Kako se prijaviti