Razpis Erasmus+ tutorstvo 2022/2023

UL Medicinska fakulteta objavlja razpis za Erasmus+ tutorje v študijskem letu 2022/2023.

 

Vsebina razpisa:

 • Za študijsko leto 2022/2023 bomo potrebovali najmanj 30 splošnih tutorjev za tuje prihajajoče študente, ki bodo na izmenjavi na MF UL, in bodo vpisani na program Medicine
 • V študijskem letu 2022/2023 bomo potrebovali tudi predmetne tutorje (3., 4., 5., 6. letnik), ki bodo koordinirali izvajanje predmetov v tujem jeziku v t. i. mednarodni skupini in bodo nudili podporo tujim študentom – iščemo po:
  • 2 tutorja za predmete 3. letnika 
   • Patologija
   • Splošna/Specialna farmakologija in toksikologija
  • študentov za predmete 4. letnika (Angleška rotacija v spodaj navedenem zaporedju predmetov)
   • Živčevje (3. 10. – 4. 11. 2022)
   • Gibala (14. 11. – 16. 12. 2022)
   • Koža in spolne bolezni (2. 1. – 20. 1. 2023)
   • Duševne bolezni (30. 1. – 24. 2. 2023)
   • Infekcijske bolezni (6. 3. – 14. 4. 2032)
   • Prebavila (24. 4. – 26. 5. 2023)
   • Sečila (29. 5. – 9. 6. 2023)
   • Revmatske in imunske bolezni (24. 4. – 26. 5. 2023)
  • 11 tutorjev za predmete 5. letnika (Angleška rotacija v spodaj navedenem zaporedju predmetov)
   • Otorinolaringologija (3. 10. – 28. 10. 2022)
   • Maksilofacialna kirurgija s temelji dentalne medicine (2. 11. – 11. 11. 2022)
   • Oftalmologija (14. 11. – 16. 12. 2022)
   • Obtočila (19. 12. – 20. 1. 2023)
   • Dihala (23. 1. – 24. 2. 2023)
   • Endokrinologija in bolezni presnove (23. 1. – 24. 2. 2023)
   • Ginekologija in porodništvo (27. 2. – 24. 3. 2023)
   • Splošna Pediatrija (3. 4. – 14. 4. 2023)
   • Sodna medicine (17. 4. – 2. 6. 2023)
   • Rak (17. 4. – 2. 6. 2023)
   • Kri (17. 4. – 2. 6. 2023)
  • 3 tutorje za predmete 6. letnika
   • Geriatrija (19. 12. – 13. 1. 2023)
   • Klinična pediatrija (22. 5. – 23. 6. 2023)
   • Primarno zdravstveno varstvo (20. 3. – 5. 5. 2023)
 • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2022/2023 splošni tutorji in/ali predmetni tutorji in/ali bodo vključeni v mednarodno skupino, bodo ob prijavi na razpis za Erasmus+ študijske izmenjave in prakse za leto 2023/2024 za izvedeno tutorstvo avtomatsko prejeli dodatne točke pri skupnem točkovanju. 

NALOGE TUTORJEV:

 • Splošni tutorji:
  • so na razpolago tujim študentom po e-pošti od 15. 8. 2022 dalje in so fizično na voljo v Ljubljani od 29. 9. 2022; obvezno morajo biti prisotni na sprejemu in uvodnih dneh (»Welcome day«, uvajalne delavnice za tuje študente) za tuje gostujoče študente, ki bo izveden 29. septembra 2022 
  • predhodno informirajo tuje študente o študiju na MF UL po e-pošti (splošne informacije in napotki)
  • ob prihodu tujih študentov v Ljubljano jim nudijo podporo pri urejanju splošnih zadev (mesečna LPP, lokacije posameznih kateder, inštitutov, predavalnic v okviru MF UL, UE Ljubljana, odgovori na splošna vprašanja o študentskem življenju na MF UL ...)
  • o vseh zadevah, povezanih s samo izvedbo izmenjave in študijskega programa na MF bo študente seveda informirala Mednarodna pisarna MF UL (predmeti, izpiti ...)
 • Tutorji letnikov:
  • morajo biti obvezno vpisani v t. i. mednarodno skupino - v skupino, h kateri bodo priključeni tuji študenti (kot navedeno v predemtih zgoraj) in kjer se bo pouk večinoma izvajal v angleškem jeziku, ter prisotni na sprejemu in uvodnih dneh za tuje gostujoče študente, ki bodo izvedeni 29. septembra 2022
  • predstavljajo povezavo med profesorji in tujimi študenti 

ROK ZA PRIJAVE: 31. julij 2022 preko spletnega obrazca

 

ERASMUS+ TUTOR.png