Razpis prostih mest za študente na projektu PKP

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za sodelovanju pri projektu “Tkivni Fantomi za LASersko Terapijo (TF-LAST)”, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do znanja. Projekt se bo izvajal najkasneje do 31. 7. 2019.

K sodelovanju v interdisciplinarnem projektu vabijo tudi dva študenta Enovitega magistrskega študijskega programa medicina. Rok za prijavo je 7. 2. 2019. 

 

Vsebina projekta: Proučevanje interakcije med svetlobo in biološkimi tkivi je nadvse pomembno za razumevanje teh pojavov in za razvoj novih optičnih diagnostičnih in terapevtskih tehnik. Z namenom pospešiti in izboljšati razvoj slednjih, se dandanes pojavlja čedalje večja potreba po razvoju tkivnih fantomov, ki v zadostni meri posnemajo optične, toplotne in mehanske lastnosti ciljnih bioloških tkiv.

 

Cilji projekta so raziskati, kateri fantomi predstavljeni v literaturi bi bili primerni za uporabo pri laserskih terapijah,
- izdelava različnih fantomov,
- karakterizacija različnih fantomov,
- test fantomov na primerih laserskih terapij in primerjava z in-vivo ter ex-vivo meritvami.
Poleg specifičnih ciljev bo projekt vključeval tudi:
- izboljšano interakcija med akademskim in industrijskim okoljem na področju biomedicinske optike,
- prenos znanja med okoljema,
- seznanitev študentov z značilnostmi obeh okolij,
- interakcija med študenti različnih smeri in izmenjava izkušenj. 

 

Rok za prijavo je 7. 2. 2019. Vse dodatne informacije o projektu ter načinu prijave so objavljene v RAZPISU.